Nowości

Ile kosztuje gram złota? – proste pytanie, trudna odpowiedź

Na - proste z pozoru,  pytanie dotyczące ceny grama złota, wcale nie jest prosto dać jednoznaczną odpowiedź. Cena złota bowiem, jak w przypadku wielu innych dóbr ulega ciągłym zmianom i cena za gram obowiązująca dziś, może być już nieaktualna następnego dnia. Kolejnym problemem, utrudniającym odpowiedź jest sama jednostka – gram nie jest stosowany powszechnie w obrocie złotem. Z punktu widzenia polskiego inwestora, problemem jest również wahanie kursu dolara, w którym zwyczajowo podaje się cenę tego kruszcu. Ile zatem kosztuje gram złota?

Gram złota – jego cena uzależniona jest od sytuacji na rynku

Nie tylko cena za gram złota, ale ogólnie - cena tego kruszcu, skorelowana jest z sytuacją ekonomiczną na światowych rynkach. W dużym uproszczeniu można jednak przyjąć, że gram złota kosztuje mniej, jeśli sytuacja na rynkach finansowych jest dobra i stabilna. Złoto jest zazwyczaj inwestycją długoterminową i raczej zabezpieczeniem zgromadzonego majątku, a nie dobrem, który przynosi szybki zysk. W czasach hossy, o inwestowaniu w złoto myślą głównie przezorni. Odwrotna sytuacja występuje, gdy sytuacja na rynku pogarsza się, nadchodzi kryzys lub zawirowania natury politycznej. Wówczas cena za gram złota dynamicznie wzrasta, bo ludzie tracą zaufanie do funkcjonującego systemu, a złoto – tak jak przez wieki – jest w takiej sytuacji najbezpieczniejszą lokatą, która może przynieść zyski, wielokrotnie przekraczające inwestycję. Na dowód tej tezy można prześledzić wykres ceny złota na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. W latach 90., które powszechnie były uznawane za czas prosperity i spokoju na świecie, złoto można było kupić w bardzo atrakcyjnych cenach, jednak cena poszybowała do góry w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy wybuchł kryzys na amerykańskim rynku nieruchomości. Osoby, które kupowały złoto wcześniej, mogły liczyć nawet na sześciokrotny zwrot inwestycji.

Warto pamiętać też, że na cenę grama złota wpływa popyt, czyli ilu jest chętnych na jego zakup, a także podaż, czyli to ile złota jest dostępnego na rynku i jak przebiega wydobycie.

Ile kosztuje gram złota? Lepiej zapytać ile kosztuje uncja!

Na międzynarodowych rynkach obrotu złotem, gram nie jest najpopularniejszą jednostką, więc pytanie o to ile kosztuje gram złota, można usłyszeć rzadko. O wiele częściej pada pytanie o cenę uncji. Warto jednak doprecyzować, że nie chodzi o uncję międzynarodową, która wynosi mniej więcej 28,34 grama, ale o uncję trojańską (w zaokrągleniu – 31,1 grama). Jest to jednostka od wieków używana w przemyśle jubilerskim i aptekarskim. Jej nazwa wzięła od miasta Troyes w północno-wschodniej Francji, które w czasach średniowiecza było prężnie działającym ośrodkiem handlowym. Miasto obecnie zdecydowanie straciło swój handlowy charakter, ale nazwa jednostki została. Dlatego też zamiast ceną za gram złota, lepiej zainteresować się ceną za uncję, którą w skrócie oznacza się jako „oz”.

Dla polskiego inwestora na cenę za gram złota wpływa również kurs dolara

Cenę złota, podobnie jak wielu innych dóbr i surowców, na przykład ropy naftowej, podaje się w dolarach i za tę walutę kupuje się je na międzynarodowych rynkach. Oznacza to, że polski inwestor, który chce kupić złoto, oprócz jego aktualnej ceny, musi wziąć pod uwagę także kurs dolara – może okazać się bowiem, że atrakcyjna cena złota jest niwelowana przez wysoki kurs amerykańskiej waluty lub odwrotnie – złoto można kupić nawet pomimo tego, że nie osiągnęło przewidywanej minimalnej ceny, ze względu właśnie na korzystny kurs dolara.

Cena za gram złota jest zmienna – warto ją śledzić

Odpowiadając konkretnie na pytanie ile kosztuje gram złota, można napisać, że jest to niecałe 200 zł (grudzień 2017). Jednak odpowiedź ta może bardzo szybko się zdezaktualizować ze względu na wiele różnych czynników, które wpływają na cenę złota. Każda osoba, która jest zainteresowana inwestycją w złoto powinna bacznie śledzić wykres jego ceny, aby wybrać najlepszy moment do zakupu lub sprzedaży. Warto śledzić również strony z najświeższymi i najważniejszymi informacjami na temat cen złota. O cenie za gram można przeczytać między innymi pod tym linkiem : https://www.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/poradnik-inwestora-szczegoly/ile-kosztuje-gram-zlota. To najlepsza gwarancja tego, że cena za gram, uncję, kilogram czy jakąkolwiek inną jednostkę nigdy nie będzie tajemnicą.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz