Nowości

Co to jest system BES-Hubgrade - trzy ważne informacje

​Zarządzanie energią cieplną jest często zapominanym elementem uzyskania efektywności. Przykładowo, ciągłe wychładzanie budynku i późniejsze mocne ogrzewanie wymaga więcej wykorzystanego paliwa niż w przypadku utrzymywania stałej temperatury. W różnych godzinach w ciągu dnia optymalna temperatura nie jest zawsze taka sama. Uzyskanie znaczących korzyści w przypadku efektywności energetycznej nie jest łatwe, ale można to osiągnąć, stosując skuteczny system do zarządzania energią cieplną. W artykule zostaną przedstawione trzy podstawowe informacje, które dotyczą konkretnego systemu z tej dziedziny.

Zarządzenie energią a białe certyfikaty 

Uzyskanie białych certyfikatów wymaga konkretnych modernizacji do poprawienia efektywności energetycznej. Jednym ze sposobów, które pomagają osiągnąć ten cel, jest system zarządzania energią BES. Oprogramowanie wspiera obsługę ciepła w taki sposób, żeby było to jak najskuteczniejsze (a więc również najtańsze). Świadectwa efektywności energetycznej sprawiają, że wprowadzanie rozwiązań, które obniżają zużycie energii, jest tańsze. 

Informacje na temat systemu zarządzania energią cieplną 

Automatyka budynkowa pozwala na dostosowanie zużycia do potrzeb. Podstawą działania systemu BES jest stała kontrola temperatury i doprowadzenie odpowiedniej ilości ciepła. Konieczne jest wykorzystanie algorytmów do optymalizowania pracy. Istotne jest, że zmiany są dokonywane bardzo szybko na podstawie odczytu z urządzeń monitorujących. Plan jest na początku dostosowywany dzięki wykonaniu analizy cieplnej budynku. Kolejnym krokiem jest doposażenie regulatora węzła cieplnego. Kontroler pozwala na zdalne zarządzanie energią. System zawiera też centrum zarządzania energią, które stanowi najważniejszy element całości. To właśnie w nim wykonywane są obliczenia, które uwzględniają choćby takie aspekty jak preferencje użytkowników czy prognozowana pogoda. Na tym etapie dochodzi do przetwarzania informacji w wyniku działania algorytmów. BES generuje raporty, które wyświetlają uzyskane oszczędności (zarówno w postaci energii, jak i korzyści finansowych). 

Skrótowe przedstawienie elementów systemu: 

  • mini-audyt, 
  • doposażenie w unikatowy regulator węzła ciepła, 
  • hubgrade, 
  • służby techniczne i pogotowie ciepłownicze, 
  • raporty. 

Więcej na temat efektywnego zarządzania energią w budynku możesz przeczytać tutaj: https://energiadlawarszawy.pl/zarzadzanie-energia-cieplna-w-budynku/  

Możliwość oszczędności energii dla przedsiębiorstwa 

Wprowadzanie tak bogatego systemu jest najbardziej uzasadnione w przypadku większych budynków, gdzie można osiągnąć stosunkowo najwyższe efekty. Mowa tutaj głównie o blokach czy miejscach publicznych. W ramach tego artykułu najważniejszy będzie jednak kontekst przedsiębiorstw. To sytuacja, która obrazuje przykład dużego budynku, a jednocześnie zwiększenie efektywności energetycznej może prowadzić do uzyskania dodatkowych korzyści w postaci białych certyfikatów. Wybór systemu daje dostęp do rozwiązań opracowanych na podstawie wiedzy specjalistów z dziedziny zarządzania ciepłem. Wydaje się, że w związku z coraz większą dbałością o efektywność energetyczną, znaczenie systemów tego rodzaju będzie stale się zwiększało. Automatyka budynkowa stanowi przełom w zakresie zarządzania energią, ponieważ tylko algorytmy potrafią w krótkim czasie przeanalizować ogromną liczbę informacji. Efektem będzie nie tylko uzyskanie zysków dla poszczególnych przedsiębiorstw, ale również dla środowiska. 

Bibliografia: 

  1. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Dostęp: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000831/U/D20160831Lj.pdf 

Artykuł partnera

Zobacz