Nowości

Jak skutecznie ofertować online? Wypróbuj CRM SalesWizard!

​System CRM SalesWizard to oprogramowanie do zarządzania relacjami z kontrahentami, które zadba o uporządkowanie historii kontaktu, informacji oraz dokumentów. Dodatkowo wewnętrzna synchronizacja procesów sprzedażowych pozwala na ich usprawnienie i zoptymalizowanie,  intensyfikuje to pracę nad najbardziej obiecującym Klientem lub produktem, aby doprowadzić do nawiązania współpracy lub zawarcia umowy.

System CRM SalesWizard to oprogramowanie do zarządzania relacjami z kontrahentami, które zadba o uporządkowanie historii kontaktu, informacji oraz dokumentów. Dodatkowo wewnętrzna synchronizacja procesów sprzedażowych pozwala na ich usprawnienie i zoptymalizowanie,  intensyfikuje to pracę nad najbardziej obiecującym Klientem lub produktem, aby doprowadzić do nawiązania współpracy lub zawarcia umowy.

Dzięki narzędziom, jakie oferuje oprogramowanie CRM SalesWizard, możliwa jest bardziej efektywna praca i współpraca w ramach jednego kontaktu, gdyż dostęp do danych, dokumentów oraz informacji posiada w tym samym czasie wielu użytkowników, co nie zakłóca pracy zespołu. Nowatorskie funkcje ofertowania i zawierania umów przez system oraz bezpośredniego kontaktu z Klientem (e-mail, sms) usprawniają nie tylko sam proces sprzedaży, ale i jego finalizację.

Ofertowanie i związane z nim problemy

Zagadnienia związane ze składaniem ofert są kluczowe dla osiągnięcia celów sprzedażowych i maksymalizacji zysków firmy, dlatego też wymagają usystematyzowania. W przypadku wielu różnych handlowców, z których każdy ma swój sposób ofertowania i wyceny produktów lub usług, może to wprowadzać zamieszanie lub zdublowane oferty w obieg.

Dlatego tak ważna jest optymalizacja sprzedaży i ofertowania, aby struktura kontaktu, produktu i oferty dzięki swej przejrzystości pozwała na szybki i łatwy dostęp do kluczowych informacji i ofert.

Dodatkowo system pozwala na dostosowanie ich do bieżących potrzeb i oczekiwań Klientów, równocześnie sprawowania kontroli i pomiaru efektywności sprzedaży.

Zarządzanie procesem ofertowania

Ofertowanie jest niezbędne w procesie sprzedaży, gdyż prowadzi wprost do zawarcia i finalizacji umowy sprzedaży. Przejrzysty moduł ofertowania daje możliwość stworzenia zindywidualizowanej i spersonalizowanej oferty handlowej, współpracy i realizacji celów biznesowych zarówno firmy, jak i kontrahenta. Dostępność oferty dla wielu użytkowników, jej prostota i czytelność to główne zalety automatyzacji ofertowania przez system CRM SalesWizard.

Uwzględnienie wiedzy i informacji o kliencie, jego potrzebach, wymaganiach. Wgląd we wcześniejsze oferty pozwala lepiej modyfikować przyszłe, w zależności od aktualnych potrzeb Klienta.

Co więcej, kontrola nad procesem ofertowania i możliwość nadzoru pozwalają nie tylko na raportowanie i wykazanie efektywności sprzedaży, ale również dokonanie pomiaru sprzedaży i określenie stopnia realizacji celów biznesowych.

Sklep wewnętrzny dla produktów i usług w SalesWizard

Przygotowując ofertę w  w systemie CRM SalesWizard, należy wprowadzić poszczególne produkty lub usługi do programu definiując ich atrybuty, kategorie i podkategorie. W tym segmencie określamy również wszelkie istotne parametry produktów w tym cenę, opis i np. dostępność wg stanu magazynowego.

Na tej podstawie możemy przygotować stronę www oferty – czyli dedykowaną danemu produktowi stronę, opisującą szczegółowo produkt z możliwością dodania opisu, zdjęć i danych kontaktowych handlowca.  Należy także z pomocą szablonów umowy przygotować jej wzór, co pozwoli po akceptacji oferty na automatyczne zawarcie umowy.

Ofertowanie w systemie CRM SalesWizard

Przechodząc do zakładki „Oferty” mamy możliwość sporządzenia i nadania wiadomości e-mail z pełną ofertą. W takiej wiadomości automatycznie pojawi się link pozwalający na przejście do strony www oferty, czyli prezentacji parametrów produktu, dzięki czemu zapoznanie się z ofertą i odpowiedź na nią będzie jeszcze prostsza.

Edycja takiej oferty jest znacznie ułatwiona dzięki szybkim kodom pozwalającym na zdefiniowanie adresu korespondencyjnego, telefonu, danych kontaktowych lub samych szczegółów oferty. Tym samym skonfigurowanie całej oferty jest szybkie, proste i zautomatyzowane. SalesWizard pozwala także na wielokrotne przesłanie oferty do tego samego Klienta, dzięki czemu można ponawiać te same oferty lub je modyfikować.

Dodatkowo oferty można poddawać wielowymiarowym analizom za pomocą lejka sprzedażowego, dodawać im zadania oraz sprawdzać status i etap zaawansowania na checkliście, potwierdzając np. czy już została przesłana do Klienta. Przekształcenie zaakceptowanej oferty w zamówienie jest więc formalnością, a stąd już tylko krok do zawarcia umowy i finalizacji sprzedaży.

Zawarcie umowy

System SalesWizard pozwala dzięki „Generatorowi umów” zdefiniować wszystkie opcje i szczegóły umowy, nadać jej nazwę, powiązać ją z ofertą oraz wskazać użytkownika, który może podpisać umowę elektronicznie. Generując umowę, możemy równocześnie określić kwestie jej rozliczenia lub np. zaliczkowania. Sama treść umowy może być wprowadzona ręcznie lub z pliku tekstowego, za pomocą  shortcodes albo wprost z treści samej oferty. Dzięki trybowi jej edycji łatwo można wprowadzić, zmienić lub dostosować jej treść do danej oferty lub Klienta.

Każda z wygenerowanych umów ma również swój status – nowa, anulowana, zaakceptowana, podpisana  lub odrzucona. System określa także, kiedy została utworzona, przez kogo, w jakim wątku, jaka jest jej treść czy zawartość umowy, cena brutto oraz potwierdzenie podpisu elektronicznego i treść załączonych dokumentów. Kompleksowo można więc sprawdzić szczegóły oferty oraz etap jej finalizacji.

Utarte wzorce umów można powielać lub modyfikować, a także weryfikować. Nowe umowy mogą być definiowane na podstawie już posiadanych danych i dokumentacji, co ułatwia i przyspiesza ich realizację.

Taka automatyzacja i optymalizacja procesu ofertowania i zawierania umów, które dodatkowo dzięki podpisowi elektroniczemu Autenti można zawrzeć na odległość, daje wprost nieograniczone możliwości sprzedaży i realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Innowacyjne możliwości systemowe to nieoceniona pomoc przy ofertowaniu i finalizacji umów z Klientami lub kontrahentami. 

Poznaj bliżej SalesWizard CRM - sprawdź SalesWizard.pl!

Artykuł partnera

Zobacz