Nowości

Na czym polegają systemy informatyczne typu B2B?

Jeśli chcemy wyjaśnić, czym są systemy B2B, a jednocześnie zastanawiamy się nad tym, co zrobić, aby było ono precyzyjne, musimy zastanowić się nad samymi relacjami B2B, a więc tymi, z jakimi mamy do czynienia pomiędzy kontrahentami współpracującymi ze sobą. Nie można też zapominać o tym, że choć odróżniamy zarówno systemy B2B, jak i B2C, granica, jaka istnieje pomiędzy nimi, charakteryzuje się dużym stopniem płynności. Owszem, jej precyzyjne wyznaczenie nie jest niemożliwe, wiele zależy jednak od szeroko rozumianych interpretacji prawnych.

Jeśli jednak mielibyśmy stawiać na bardzo potoczne rozumienie, B2B określilibyśmy mianem tego procesu, który obejmuje obsługę tak zwanych klientów instytucjonalnych, a więc nie tylko przedsiębiorstw, ale i tak zwanych instytucji budżetowych. Oczywiście, poszukując definicji B2B nie jesteśmy pozbawieni fachowego wsparcia. O takim możemy mówić między innymi w kontekście rozporządzenia wydanego przez Ministra Rozwoju Regionalnego, które pojawiło się 13 sierpnia 2008 (i obejmowało również późniejsze zmiany).

Rozporządzenie to odnosiło się do udzielenia przez PARP pomocy finansowej, której celem miało być wspieranie tak tworzenia, jak i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach unijnego POIG. Tu mamy do czynienia z podejściem nieco bardziej restrykcyjnym zakładającym, że B2B to zarówno relacja usługowa, jak i klasa systemów teleinformatycznych, która ma zagwarantować automatyczną informację handlową oraz służyć koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorstwami jako niezbędne ogniwo ich procesów biznesowych. B2B w tym świetle może dotyczyć współpracy rozgrywającej się na różnym poziomie i pod różnymi postaciami, nie ma tu jednak mowy o wzmiankowanych wcześniej instytucjach budżetowych.

B2B nie sprowadza się wyłącznie do tworzenia łańcucha dostaw, choć takie jego rozumienie może być najbardziej intuicyjne. Dotyczy też nawiązywania relacji nie tylko kompleksowych, ale i długotrwałych z uwagi na swój charakter. Relacja musi obejmować zdecydowaną większość procesów składających się na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym zarządzanie, sprzedaż oraz marketing. B2B ma też rację bytu przede wszystkim wówczas, gdy jest relacją dwukierunkową. Zewnętrzną formą takich relacji są przede wszystkim same systemy informatyczne przeznaczone do jej usprawniania.

 

Zobacz