Nowości

Elementy mające wpływ na prawidłową pracę rurociągu

​Rurociąg pracuje prawidłowo jedynie wówczas, gdy poszczególne elementy całej instalacji są odpowiednio dobrane oraz zamontowane. Wykorzystanie trafnie dopasowanych mocowań pozwala na zwiększenie bezawaryjności systemu, a tym samym znaczące podniesienie bezpieczeństwa użytkowników. Na etapie eksploatacji rurociągów wystąpić mogą bowiem różne zdarzenia, które negatywnie wpływają na ich stan techniczny oraz utrudniają prawidłową pracę.

Rozkład naprężeń i kompensacja wydłużeń termicznych

Prawidłowość pracy rurociągu zależy od wielu czynników. Kluczowe znaczenie ma jednak rozkład naprężeń oraz kompensacja wydłużeń cieplnych, których nieodpowiednie parametry przyspieszają degradację materiału w najmocniej obciążonych obszarach przewodu. Ich nieprawidłowe wartości mogą znacząco zagrozić bezpieczeństwu pracy całego układu, dlatego konieczne jest zastosowanie właściwych rozwiązań projektowych oraz umiejętny dobór i montaż poszczególnych elementów mocujących. Aby zminimalizować naprężenia występujące w stanach pracy rurociągu oraz zagwarantować prawidłową kompensację potencjalnych wydłużeń termicznych, należy też odpowiednio rozmieścić obejmy do rur. Stałe punkty podparcia zapewniają pożądaną stabilność instalacji, natomiast podpory ograniczające ruch poprzeczny i umożliwiające jednocześnie ruch wzdłużny zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji rurociągu pod wpływem obciążeń mechanicznych i termicznych. Odpowiednio dobrana obejma na rurę może też posiadać właściwości, dzięki którym zniweluje inne problemy związane z pracą instalacji.

Rodzaj wykorzystanych zamocowań

Jeżeli rurociąg narażony jest na występowanie drgań oraz hałasu, jego prawidłowa praca również może zostać zakłócona. W takiej sytuacji zalecanym rozwiązaniem będzie obejma zaciskowa na rurę z gumową wkładką, znajdująca zastosowanie w instalacjach projektowanych według normy DIN 4109. Prawidłowo dobrane mocowanie może też zapewnić skuteczną ochronę przed bardzo niekorzystnym zjawiskiem, jakim jest kondensacja pary wodnej. Problem ten rozwiązuje obejma do łączenia rur z warstwą izolacyjną, np. w postaci pianki elastomerowej na powierzchni styków oraz czarnego płaszczu z folii PVC. Takie mocowanie zapewnia stabilne połączenie z izolacją samego rurociągu, zabezpieczając jednocześnie przed tworzeniem się kondensatu. Jedynie oferujący wysokiej jakości obejmy do rur producent posiada odpowiednio bogaty, zróżnicowany asortyment. Na tej stronie można się zapoznać z mocowaniami dla rurociągów, których dystrybucją zajmuje się firma Sikla. Każda oferowana obejma do rur posiada stosowne certyfikaty i atesty.

Zgodność zamocowań z dokumentacją projektową

Każdy rurociąg wymaga zainstalowania elementów mocujących, które odpowiadają dokumentacji projektowej pod względem ich ilości. Wszystkie obejmy do łączenia rur stalowych i inne mocowania muszą być kompletne, a także prawidłowo zastosowane. W trakcie eksploatacji rurociągu ich parametry mogą ulec zmianie, ponieważ usterka nawet jednego elementu prowadzi do zakłóceń pracy sąsiednich produktów. Obejmy na rury stalowe, miedziane czy z kwasówki są szczególnie istotne w rurociągach wysokoprężnych, ze względu na konieczność utrzymania bezpiecznego zakresu przemieszczeń termicznych. Konsekwencją nieprawidłowej pracy systemu zamocowań może być zmiana pozycji instalacji lub jej rozszczelnienie, co stanowi zagrożenie dla pracowników obsługi oraz innych użytkowników. Z tego względu każda obejma stalowa do rur musi być ściśle dopasowana do założeń projektowych.

Częstotliwość diagnostyki, napraw i modernizacji

Na prawidłową pracę rurociągu wpływa również częstotliwość, z jaką przeprowadzane są okresowe działania diagnostyczne, bieżące naprawy czy modernizacje. Każda obejma na rurę stalową powinna być systematycznie sprawdzana, z uwzględnieniem potencjalnych kierunków i wielkości przemieszczeń roboczych. Do określenia tych wartości nie wystarczy sama analiza dokumentacji, ponieważ stan zakładany na etapie projektowania instalacji może różnić się od rzeczywistego. Jakakolwiek ingerencja w obejmy zaciskowe do rur oraz inne zamocowania wymaga przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej, najlepiej z uwzględnieniem występujących aktualnie warunków roboczych.

Zobacz