Nowości

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Czy można połączyć wypoczynek w najpiękniejszych zakątkach Polski z pracą zarobkową? Oczywiście, że tak. Wystarczy zostać ratownikiem wodnym. Nie jest to jednak zajęcie dla każdego. Kandydaci muszą zdobyć właściwe uprawnienia, a te nie są wydawane wyłącznie na podstawie odbytego kursu. Jakim wymaganiom muszą sprostać przyszli ratownicy wodni i jak przebiega szkolenie? Poniżej odpowiadamy na te pytania. 

Oczywiste jest, że każdy ratownik WOPR musi wykazywać ponadprzeciętną sprawność pływacką. Należy bowiem pamiętać, że takie zajęcie nie polega wyłącznie na codziennym zażywaniu słonecznych kąpieli na nadmorskich plażach, w okolicy najpiękniejszych jezior czy na basenach miejskich. To niezwykle odpowiedzialne zajęcie, w którego specyfikę nieodłącznie wpisane jest ogromne ryzyko. Ratownicy mają za zadanie służyć innym, nierzadko narażając przy tym własne życie. Z tego właśnie względu od kandydatów wymagana jest szczególna sprawność w zakresie pływania oraz nurkowania. Wymagana jest też umiejętność holowania do brzegu ofiar wypadków. Same predyspozycje to jednak jeszcze nie wszystko, aby móc wykonywać zawód ratownika WOPR, najpierw trzeba odbyć dwa szkolenia.

Polecamy: Zostań ratownikiem wodnym - kurs w Green Way >>

Jakie warunki musi spełniać przyszły ratownik wodny?

Ratownikiem wodnym może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18. rok życia. Do pracy mogą przystąpić wyłącznie te osoby, które ukończyły kurs ratownika wodnego. Po odbyciu szkolenia kursanci przystępują do egzaminu, którego pozytywny wynik jest warunkiem koniecznym do otrzymania stosownego zaświadczenia (wzór został określony w Rozporządzeniu MSW z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Na tym jednak nie koniec, przyszły ratownik wodny musi też posiadać zaświadczenie będące potwierdzeniem ukończenia szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ważność takiego dokumentu wygasa po trzech latach, po upływie tego czasu zaświadczenie należy odnowić drogą kolejnego egzaminu. Mówimy tu o egzaminie państwowym, którego pozytywny wynik jest warunkiem koniecznym do pełnienia obowiązków ratownika wodnego.

Funkcję ratownika wodnego może pełnić wyłącznie osoba zatrudniona przez organizację (lub pełniąca służbę i pozostająca jej członkiem) będącą podmiotem uprawnionym w zakresie wykonywania czynności ratownictwa wodnego. Należą do nich:

• WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe),

• Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

• Mazurska Służba Ratownicza.

Kurs ratownika wodnego – jak przebiega szkolenie?

Szkolenia ratowników wodnych organizowane są w ośrodkach WOPR (Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) działających na obszarze całego kraju. Zajęcia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Czas trwania kursu to 66 godzin, co przekłada się mniej więcej na trzy miesiące nauki. Szkolenie kończy się dwuetapowym egzaminem państwowym.

W pierwszej kolejności kursanci zobowiązani są do uzyskania pozytywnego rezultatu w części teoretycznej. Taki wynik można osiągnąć udzielając poprawnych odpowiedzi na minimum 80 procent pytań. W dalszej kolejności kursanci przystępują do części praktycznej. Ten etap obejmuje siedem zadań do wykonania. Pierwszym z nich jest przepłynięcie (dowolnie wybranym stylem i po skoku startowym) dystansu 400 metrów w czasie nie dłuższym niż 8 minut. Drugie zadanie przewiduje przepłynięcie pod wodą dystansu 25 metrów i wydobycie dwóch przedmiotów, które są ulokowane w odległości od 2 do 2,5 metra względem linii płynięcia. Kolejny etap to przepłynięcie łodzią ratowniczą (z dwoma wiosłami) dystansu 75 metrów w czasie poniżej 2 minut 40 sekund. Kolejny etap to pokonanie dystansu 50 metrów sposobem ratowniczym w czasie krótszym niż 55 sekund. Kursant musi też wykazać umiejętność holowania na odcinku 150 metrów z wykorzystaniem trzech sposobów. Ostatnie dwa sprawdziany przewidują symulację akcji ratowniczej oraz wyciągnięcie tonącego na brzeg o wysokości 30 cm i udzielenie mu pierwszej pomocy.

Zobacz