Nowości

Czym są kompetencje (umiejętności) miękkie i twarde? W jaki sposób je rozwijać?

W tradycyjnym rozumieniu kompetencje pracownicze dzieli się na miękkie i twarde. Rozgraniczenie to sprawia, że każdy z tych obszarów wymaga innego sposobu rozwoju. Na czym polegają różnice pomiędzy umiejętnościami miękkimi i twardymi? Wyjaśniamy.

Czym są umiejętności twarde?

Podstawą kompetencji twarde jest to, iż są zazwyczaj mierzalne, np. są przedmiotem wydawanych zezwoleń, licencji czy zdanych egzaminów. Przykładem tego typu umiejętności może być prawo jazdy, ukończony kurs językowy na danym poziomie i tym podobne. Najczęściej więc o kompetencjach rozstrzygają zewnętrzne podmioty, co zdecydowanie ułatwia np. rekrutację w firmach, które nie muszą za każdym razem samodzielnie weryfikować podstawowych kompetencji. Przez umiejętności twarde możemy także rozumieć jako umiejętności techniczne lub manualne, które umożliwiają efektywne wykonywanie pracy, np. znajomość systemów reklamowych czy obsługa maszyn. Z uwagi na nieregulowany charakter tych umiejętności organizacje muszą inaczej je weryfikować, np. poprzez dni próbne lub specjalnie do tego przygotowane testy.

Jak wpływać na rozwój kompetencji twardych?

Szkolenia, sfinansowanie studiów czy nauka poprzez doświadczenie to jedne z najczęstszych metod, które pozwalają na rozwój w kontekście umiejętności twardych. Co ważne, zidentyfikowanie obszarów do rozwoju wydaje się znacznie prostsze, niż w wypadku umiejętności miękkich.

Jak rozumieć umiejętności miękkie?

W przeciwieństwie do kompetencji twardych umiejętności miękkie są trudniejsze w ocenie i weryfikacji. Najczęściej dotyczą takich obszarów jak przywództwo, komunikacja, rozwiązywanie problemów, umiejętności sprzedażowe i tym podobne. Warto zauważyć, że umiejętności miękkie i twarde muszą się uzupełniać. Oznacza to, że same kompetencje techniczne to w niektórych wypadkach za mało, aby odnieść sukces. Firmy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na to, co pracownicy potrafią, ale także jak się komunikują, współpracują, czy jak reagują na stres i co ich motywuje. Jak w związku z tym rozpoznawać kompetencje miękkie i jak je rozwijać?

Narzędzia biznesowe w służbie rozwoju pracowników

W extended.tools polecamy dwa narzędzia biznesowe, które mogą skutecznie wesprzeć firmy w odkrywaniu obszarów, które warto rozwijać. W przypadku sprzedawców polecamy badanie FinxS Sales Assessment, które jest skierowane do osób będących już co najmniej 6 miesięcy w zawodzie. Badanie to pozwala na odkrycie kompetencji wybranych sprzedawców i wyznaczenie kierunku rozwoju umiejętności miękkich.

W szerszym kontekście dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie narzędzia Extended DISC, które bada styl zachowania pracowników. Nie jest to badanie psychologiczne, odnosi się jednak to sposobu, w jaki pracownicy funkcjonują na co dzień. Extended DISC pozwala lepiej zrozumieć pracowników, ich talenty i predyspozycje, co jednocześnie jest ważnym wstępem do rozwoju ich umiejętności miękkich. Ponadto oba narzędzia można zastosować jako jeden z elementów rekrutacji nowych pracowników, dzięki czemu jeszcze łatwiej firmy mogą wybierać osoby, które będą odpowiadały potrzebom zespołów.

Artykuł partnera

Zobacz