Nowości

Historia Narodowego Święta Niepodległości w Polsce

W bieżącym roku 11 listopada będziemy świętować 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Narodowe Święto Niepodległości to jak wiadomo najważniejsze ze wszystkich świąt Państwowych w ciągu roku. Obchodzone jest dla upamiętnienia dnia 11 listopada 1918 roku, gdy Polska po 123 lata pojawiła się na mapach świata. Dlaczego to właśnie tego dnia obchodzone jest to święto? Co takiego wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?

Warto bliżej przyjrzeć się tej dacie i poznać jej znaczenie dla historii naszego kraju. Polska z map świata zniknęła w październiku 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero czasy I Wojny światowej dały okazję do tego, by pracować nad odrodzeniem Polski i tak stało się właśnie 11 listopada 1918 roku. Pojawia się niekiedy pytanie czy będzie to symboliczna data. Warto podkreślić, że odzyskiwanie niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada nie były przypadkiem. Właśnie w tym dniu na froncie zachodnim zakończona została I wojna światowa. Dzień ten został wybrany na upamiętnienie odzyskania niepodległości, ponieważ tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu.

Zobacz: Scenariusz przedstawienia na uroczystość Dnia Niepodległości

Po tym jak zostały przeprowadzone negocjacje z Warszawy wynosić się zaczęły wojska niemieckie i rozbrojony został niemiecki garnizon. W kolejnym dniu Piłsudski otrzymał misję tworzenia rządu.

Dzieje obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Po raz pierwszy święto niepodległości było obchodzone w ostatnich latach II RP. Obchody przywrócone zostały dopiero w 1989 roku. Do roku 1937 Polska Partia Socjalistyczna jako dzień odzyskania niepodległości decydowała się świętować 7 listopada, jako datę, która miała upamiętniać utworzenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. 11 listopada jako święto Niepodległości ustanowiony został w 1937 roku, dokładnie 23 kwietnia, a więc dopiero po 20 latach od chwili odzyskania niepodległości. Gdy panowali nad nami hitlerowcy o świętowaniu nie było mowy. Tak było również w okresie PRL, gdy ustanowiono 22 lipca Narodowe Święto Odrodzenia Polski, jako pamiątkę podpisania Manifestu PKWN.

W okresie PRL wiele razy organizowano w kraju manifestacje patriotyczne 11 listopada przez opozycjonistów. Jednak były one tłumione, niekiedy brutalnie przez oddziały ZOMO, uczestnicy byli aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Obchodzenie 11 listopada jako pamiątki odzyskania niepodległości zostało przywrócone w 1989 roku i wtedy również wprowadzona została nazwa Narodowe Święto Niepodległości, które od tego momentu każdego roku obchodzimy jako najważniejsze święto Państwowe.

Materiał zewnetrzny, scenariuszeprzedstawien.pl

Zobacz