Nowości

Co warto wiedzieć o języku słowackim?

Język słowacki wyróżnia się bardzo dużą liczbą liter w alfabecie. Jest ich aż 46. Wynika to z wielu powodów. Przede wszystkim umieszczone liczne znaki diakrytyczne nad literami sprawiają, że z jednej litery można stworzyć aż kilka. Dodatkowo Występują tam także litery spotykane tylko w języku słowackim. Najczęściej Polacy nie mają większego problemu z tym, aby porozumieć się ze słowakami. Bardzo wiele wyrażeń i słów brzmi podobnie. Oczywiście nie wszystkie słowa są podobne lub takie same. Nauka języka Słowackiego może zbliżyć do tamtejszych regionów, a jednocześnie być niezwykle rozwijającym doświadczeniem. Co więcej językiem urzędowym na obszarze Słowacji jest język słowacki, pomimo tego, że używa się tam również innych języków.

Język słowacki - podstawowe informacje

Język słowiański jest zrozumiały dla większości języków słowiańskich. Charakteryzuje się między innymi wspólnym słownictwem zarówno z językami z grupy Południowej jak i wschodniosłowiańskiej. Jednak nie należy on do grupy języków, do których kwalifikowalny jest język polski, czyli zachodniosłowiańskiej. Jednak znając język słowacki można bez problemu porozumieć się z mieszkańcami Czech, Węgier, Północnej Serbii, a także Rumunii. Język słowacki nie jest stosunkowo trudny. Zwłaszcza dla Polaków, gdyż język polski i język słowacki posiadają szereg wspólnych cech, a także stosunkowo podobny słownictwo. Istotny jest, że język słowacki dzielony jest na trzy warianty. Są to warianty wschodni, Południowy oraz Zachodni. Najbardziej podobny do polskiego jest język słowacki Wschodni. Co ciekawe język słowacki rozwijał się w bardzo podobnych przedziałach czasowych co język polski. Jego ewolucja rozpoczęła się w dziesiątym wieku. Natomiast pierwszy zachowany tekst po słowacku datuje się na wiek 15. Jest to język o niskim zasięgu, gdyż posiada jedynie 4,6 milionów użytkowników. Co więcej nie jest to jedyny język wykorzystywany na Słowacji. Znaczna Większość mieszkańców wykorzystuje także czeski, natomiast na południu Bardzo Powszechny jest język węgierski. Wynika to z złożonej historii Słowacji oraz bliskości języków z Europy środkowo-wschodniej.

Tłumaczenia słowacki - kiedy warto z nich korzystać?

Tłumaczenia na język słowacki są coraz bardziej popularne. Co więcej tłumaczy mogą liczyć na wyższe stawki aniżeli w przypadku tłumaczy języka angielskiego. W zakresie gramatyki język słowacki nie różni się wiele od języka polskiego. Tym samym tłumaczenia słowackie nie są bardzo skomplikowane. Obydwa języki pochodzą z tego samego rdzenia, tym samym na Słowacji występuje również wielorakość czasowników, mogących przyjmować wiele różnych form. Ona tobie z tego typu zawiłości gramatyczne nie występują w takim języku jak angielskim. Co ciekawe język słowacki nie posiada ostatniego przypadka, czyli wołacza. Tym samym jego miejsce zajął mianownik, podobnie jak w polszczyźnie potocznej. Natomiast inne elementy, które występują w języku słowackim a znamy je z języka polskiego to między innymi rodzaje męski żeński i nijaki, a także niemęskoosobowy i męskoosobowy, ta sama odmiana rzeczownika przez liczby, te same czasy i tryby, takie same stopniowanie przymiotnika. Istnieją jednym zwroty i wyrażenia, które brzmią bardzo podobnie w języku polskim i słowackim lub nawet tak samo, jednak mają zupełnie inne znaczenie.

Flaga Słowacji

Jak wybrać firmę do tłumaczeń słowackich?

Na stronie alingua.pl/tlumaczenia-slowacki/ uzyskać można profesjonalne tłumaczenia na język słowacki. Podczas poszukiwania firmy do tłumaczeń należy zwrócić uwagę na jej doświadczenie, kompetencje, a także dotychczasowe opinie innych klientów. Co więcej istnieją tłumacze, którzy zajmują się przykładem tekstów specjalistycznych. Są to między innymi teksty medyczne, prawnicze, ale też technologiczny czy inżynierskie. Wymagają odpowiedniej wiedzy z zakresu tychże dziedzin, a także szerokiego zasobu słownictwa z języka Słowackiego. W przeciwnym razie tłumaczenie mogłyby mieć bardzo słabą jakość oraz nie odzwierciedlać wiernie oryginału. Tłumacz zatem powinien wyróżniać się nienaganną znajomością gramatyki języka Słowackiego. Nawet nieduże niuanse mogą mieć ogromny wpływ na ostateczny kształt tłumaczenia, jego zrozumiałość oraz merytoryczną poprawność. Bardzo duże znaczenie mają tłumaczenia tekstów medycznych, które następnie przedstawione są lekarzom z innego kraju. Od ich poprawności zależeć będzie dalsze postępowanie z pacjentem oraz wybrany sposób leczenia. Zatem należy stawiać tylko na zaufane i bardzo kompetentne biuro tłumaczeń.

Zobacz