Nowości

Sieć WAN – co to za usługa?

​Sieć WAN to z angielskiego Wide Area Network. Tłumacząc na język polski można powiedzieć, że jest to rozległa sieć komputerowa, która występuje na ogromnym obszarze, wykraczając miasto, kraj, a nawet kontynent. Współcześnie Internet może być zwany jako sieć WAN. Jakie są cechy tej sieci? Jak jest zbudowana? Na czym polega usługa sieci WAN?

Cechy - sieć WAN

Jeśli łącza danego urządzenia są ze sobą rozmieszczone na większych przestrzeniach geograficznych wówczas można mówić, że istnieje tam sieć WAN. Podobnie jest w przypadku łącz wykorzystujących różne odmiany transmisji szeregowej oraz korzystanie z usług operatorów komunikacyjnych. Sieć ta funkcjonuje w warstwie fizycznej oraz warstwie łącza danych modelu odniesienia OSI. Jest w stanie połączyć lokalne sieci komputerowe, które zwykle są porozrzucane po większych obszarach geograficznych. Sieci te zapewniają modyfikację ramek i pakietów danych między routerami i przełącznikami czy też aktywnymi sieciami lokalnymi. Wszystkie standardy dla tej sieci powstają z udziałem Sektora Normalizacji Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, Grupy Roboczej do spraw Technicznych Internetu oraz Sojuszu Przemysłu Elektronicznego.

Struktura sieci WAN

Sieć WAN zbudowana jest z pięciu komponentów. Jednym z nich są złącza telekomunikacyjne, które obejmują serwery telekomunikacyjne powiązane ze sobą. Tworzą fundament całej globalnej sieci. To miejsce, w którym przechowywane są wszystkie informacje. Gromadzone są zwykle w odizolowanych pomieszczeniach, niedostępnych dla ludzi. Sieć ta składa się również z poziomu sieci i punktów dostępowych. Tutaj znajdują się punkty dostępu, które łączą się z serwerami. To inaczej mówiąc duże sieci telekomunikacyjne, które dostarczają informacji użytkownikom. Sieć WAN to także poziom sieci regionalnych - czyli lokalny punkt dostępu, z którego pobierane są dane z wyższego poziomu. Oprócz poziomu sieci znajdują się również dwa poziomy dostawców i użytkowników. Pierwsi z nich to dostawcy Internetu, którzy udostępniają sieć użytkownikom. Drugi wspomniany już poziom użytkowników buduje globalną sieć, czyli Internet.

Usługa sieci WAN

Usługa ta pozwala na połączenie wiele regionalnych sieci w jedną, globalną infrastrukturę, korzystającą z technologii MPLS i urządzenia takich dostawców jak np. Cisco, Juniper czy Fortigate. Sieci te są zazwyczaj dedykowane dla rozległych geograficznie organizacji. Dzięki nim mogą się cieszyć doskonałą komunikacją i możliwością zarządzania infrastrukturą IT oraz bezpiecznym przechowywaniem danych. Można udostępnić zdalny dostęp dla pojedynczych użytkowników jak i większych oddziałów. Do tego niezbędne są urządzenia elektroniczne. Sieć WAN może być zarządzana w całości przez inżynierów pochodzących od dostawcy sieci bądź samodzielnie przez dział IT organizacji. Połączenia te mogą być również udostępniane przez własną o własną infrastrukturę światłowodową 3S oraz sieci wiodących krajowych operatorów takich jak np. Play, Netia, Orange, T-Mobile czy Polkomtel.

Artykuł partnera

Zobacz