Nowości

Jak można fizycznie zabezpieczyć infrastrukturę informatyczną?

Fizyczne bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej firmy to w obecnych realiach biznesowych kwestia o fundamentalnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości. Informacje przechowywane na serwerach muszą być zabezpieczone w taki sposób, by uniemożliwić ich przechwycenie przez hakerów, uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku działania czynników zewnętrznych, a dane, w szczególności te poufne i wrażliwe, należy także chronić przed nieuprawnionym dostępem. W praktyce oznacza to w wielu przypadkach konieczność zmodernizowania istniejącej infrastruktury IT i dostosowania jej do współczesnych standardów bezpieczeństwa lub stworzenia nowej koncepcji bezpieczeństwa IT, opracowanej od podstaw dla danej organizacji.

Zabezpieczenia infrastruktury IT - najważniejsze rodzaje

Zawsze należy uwzględniać aktualne potrzeby danej organizacji w zakresie bezpieczeństwa IT, jednak konieczne jest dopilnowanie, aby wybrane rozwiązania zapewniały możliwie jak najszersze spektrum ochrony. Ogromne znaczenie ma również kompatybilność poszczególnych składników systemu zabezpieczeń, ponieważ nawet najmniejsze problemy w tym zakresie mogą stanowić przyczynę złamania zabezpieczeń i narazić firmę na duże straty finansowe. Dla przykładu systemy bezpieczeństwa uznanej na rynku firmy Rittal są testowane oraz certyfikowane jako całość systemu, tzn. weryfikowana jest także współpraca wszystkich zastosowanych komponentów ze sobą, również takich, jak drzwi, wentylatory czy grodzie kablowe.

Sejfy i pomieszczenia bezpieczeństwa IT

Ochrona, jaką zapewniają pomieszczenia bezpieczeństwa IT, jest zależna od konfiguracji wybranego rozwiązania i może obejmować w zasadzie dowolny zakres - od zabezpieczenia wyłącznie na poziomie podstawowym aż po efektywną ochronę wysokiej dostępności. Wybierając rozwiązanie warto zdecydować się na takie, które oferuje pełną ochronę w potrzebnym zakresie (przede wszystkim przed pożarem i gazami korozyjnymi, wodą, pyłami oraz nieupoważnionym dostępem), jednocześnie dając możliwość optymalnego zagospodarowania dostępnej przestrzeni. Sejfy IT stanowią dobre rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fizyczna ochrona jednej lub kilku szaf serwerowych - dobrej klasy sejfy - Micro Data Center pozwalają na bezproblemową modernizację do pełnoprawnego pomieszczenia bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa i systemy wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego muszą zapewniać możliwość zneutralizowania ognia w obrębie danej infrastruktury IT w jak najkrótszym czasie. Ważne jest także, aby gaszenie pożaru odbywało się z wykorzystaniem środków gaśniczych, które są bezpieczne zarówno dla elektroniki, jak i środowiska naturalnego oraz ludzi.

Modułowy monitoring IT

Rozwiązania tego rodzaju to skuteczna i w pełni konfigurowalna metoda znacząco ułatwiająca kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem IT. Dzięki możliwości dowolnego doboru i konfiguracji konkretnych funkcji monitoringu IT zależnie od bieżących potrzeb organizacji uzyskuje się wygodne narzędzie nadzoru, pozbawione zbędnych funkcjonalności, proste w obsłudze i gotowe do rozbudowy o nowe opcje, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bezpieczne i skuteczne zabezpieczenia infrastruktury IT oraz monitoring IT od Rittal

Firma Rittal jest jednym z najbardziej uznanych na świecie dostawców kompleksowych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa infrastruktur informatycznych oraz monitoringu IT. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych, energooszczędnych technologii wszystkie zabezpieczenia IT od Rittal zapewniają najwyższy poziom ochrony, są również efektywne kosztowo oraz przyjazne dla środowiska.

Więcej informacji na temat monitoringu IT i skutecznych metod fizycznego zabezpieczania infrastruktur IT można znaleźć na stronie internetowej firmy Rittal pod adresem https://datacenter.rittal.com.pl/infrastruktura-it/monitoring-it/.

Artykuł partnera

Zobacz