Nowości

Karta charakterystyki - co należy o niej wiedzieć?

Karta charakterystyki to bardzo ważny dokument, który zawiera szereg najistotniejszych informacji na temat poszczególnych substancji i mieszanin chemicznych. Jego tworzenie jest wymagane przez prawo, a szczegółowe wytyczne dotyczące tego co powinna zawierać taka karta są zawarte w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej oraz w poszczególnych państwach. Dokument ten musi być bardzo precyzyjny, dlatego jego tworzeniem lub tłumaczeniem muszą się zajmować kompetentne osoby.Karta charakterystyki - co zawiera?

Tworzenie kart charakterystyki jest często dość żmudnym procesem, ale należy dołożyć wszelkich starań, aby był on jak najbardziej precyzyjny. Wszystko to dlatego, iż dokument ten zawiera kluczowe informacje na temat zagrożeń, jakie mogą zostać spowodowane przez daną substancję lub mieszaninę chemiczną. Oprócz tego, w karcie charakterystyki znajdziemy też wskazówki dotyczące tego jak należy postępować, by zminimalizować ryzyko w kontakcie z nią oraz tego jakie kroki podjąć, gdy mimo to dojdzie do sytuacji niebezpiecznej. Dokument ten musi też zawierać wszystkie najważniejsze dane fizykochemiczne na temat konkretnej substancji lub mieszaniny chemicznej. Dzięki tym wszystkim danym, karta charakterystyki staje się automatycznie źródłem przekazu informacji o takiej substancji albo mieszaninie chemicznej między producentem, dostawcą i jej kolejnymi użytkownikami.

Tworzenie kart charakterystyki - kto się tym zajmuje?

Aby karta charakterystyki konkretnej substancji niebezpiecznej spełniała swoje zadanie oraz wymogi prawne, musi zostać sporządzona przez osobę, która posiada odpowiednie kompetencje. Chodzi tutaj chociażby o to, aby taka osoba miała szeroką wiedzę merytoryczną obejmującą nie tylko przepisy prawa, ale też pojęcia z zakresu chemii czy toksykologii. Warto zatem w każdym przypadku powierzać to ważne zadanie prawdziwym profesjonalistom, którzy zapewnią nam najlepsze efekty. Jedną z takich firm jest krakowski CONSULTCHEM - Sprawdź sam >>

Oczywiście trzeba przy tym pamiętać o tym, że określone są podmioty, które odpowiadają za prawidłowe sporządzenie oraz wprowadzenie do obrotu takiej karty charakterystyki substancji lub mieszaniny chemicznej. Chodzi tutaj o producenta (lub jego przedstawiciela) oraz importera takiego właśnie produktu.Karta charakterystyki - tłumaczenia z języków obcych

Obecnie karta charakterystyki to dokument wymagany w większości krajów na całym świecie. W przypadku państw należących do Unii Europejskiej należy pamiętać, że musi ona być zgodna zarówno z przepisami unijnymi, jak i tymi ustalonymi przez poszczególne kraje członkowskie. Bezwzględnie musimy zatem brać pod uwagę przepisy i regulacje prawne, jakie obowiązują na terenie kraju, do którego substancja lub mieszanina chemiczna będzie wprowadzona do obrotu.

Jest to niezwykle ważne podczas wykonywania tłumaczenia takiej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Dokument ten i wyszczególnione w nim parametry muszą bowiem zostać dostosowane do wymogów narzucanych przez dany kraj. Może tu chodzić na przykład o limity ekspozycji oraz stosowaną nomenklaturę.

Zobacz