Nowości

Doradca podatkowy: Najem lokali mieszkalnych a podatek od nieruchomości

W dzisiejszych czasach, posiadanie nieruchomości i jej wynajem może stanowić nie tylko źródło stałych dochodów, ale także pole do różnorodnych obowiązków podatkowych. Aby nie paść ofiarą nieścisłości prawnych czy rozbieżnych interpretacji, warto skorzystać z usług profesjonalisty - doradcy podatkowego. W niniejszym artykule przyjrzymy się kwestiom związanym z opodatkowaniem nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Najem lokali mieszkalnych: Kim jest podatnik?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek opłacenia podatku od nieruchomości w przypadku zawarcia umowy najmu spoczywa na właścicielu nieruchomości. Istotne jest, aby właściciel zdawał sobie sprawę, że nie może on przenieść tego zobowiązania na najemcę. Niemniej jednak istnieje możliwość uwzględnienia kosztów podatkowych w opłacie za najem lub uzgodnienia z najemcą kwestii podziału tych kosztów.

Doradztwo podatkowe: Jaka stawka podatku w przypadku najmu?

Do tej pory, wiele organów podatkowych i sądów interpretowało kwestię opodatkowania najmu nieruchomości mieszkalnych w sposób niekorzystny dla właścicieli. Jednak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lipca 2023 roku przynosi pewne wyjaśnienia. Mimo, że orzeczenie dotyczyło innej materii, NSA odniósł się również do opodatkowania nieruchomości mieszkalnych wynajmowanych na cele mieszkaniowe. Najważniejsze jest, że komercyjny najem na cele mieszkalne mógłby być opodatkowany niższą stawką, choć nie dotyczy to krótkotrwałego najmu typu "na dobę".

Podatki od nieruchomości: Maksymalne stawki podatku

W roku 2023 za budynek mieszkalny lub jego część opłaca się 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, natomiast w 2024 roku stawka ta wzrośnie do 1,15 zł. Jeśli natomiast mówimy o budynkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w 2023 roku stawka wynosi 28,78 zł od 1 m2, a w 2024 roku - aż 33,10 zł.

Doradca podatkowy: Twój sprzymierzeniec w kwestiach nieruchomości

Korzystanie z usługi jaką jest doradca podatkowy może okazać się nieocenione, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się interpretacji przepisów i różnorodnych wyzwań związanych z opodatkowaniem nieruchomości. Doradca pomoże w prawidłowym określeniu stawki podatkowej, zoptymalizuje koszty oraz wesprze w ewentualnych sporach z organami podatkowymi.

Podsumowując, wynajem nieruchomości mieszkalnych wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych. Aby mieć pewność, że postępujemy zgodnie z prawem i korzystamy z dostępnych ulg i możliwości, warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie podatków - doradcą podatkowym.

Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Materiał partnera zewnętrznego

Zobacz