Nowości

Reklamacje – o czym warto wiedzieć?

Reklamacje od klientów i konsumentów jakie otrzymują sprzedawcy nie są niczym rzadkim. Nie ma w nich również niczego złego, bowiem każdy sprzedawany towar może od czasu do czasu ujawniać różne wady ukryte. Skoro do takich sytuacji dochodzi stosunkowo często, to zarówno sprzedający jak i kupujący powinni znać wszystkie przysługujące im prawa oraz obowiązki.

O zakupach, promocjach cenowych i zwrotach towarów przeczytasz na: http://kupujcie.pl/ 

Reklamacja towaru

Polskie przepisy dopuszczają dwa różne tryby składania reklamacji. Pierwszy z nich zawarty jest w przepisach kodeksu cywilnego i opisany jako tzw. "rękojmia za wadę". Drugi to gwarancja na dany produkt – oczywiście w przypadku, kiedy została ona udzielona przy zakupie i obowiązuje nadal w chwili wystąpienia usterki. W obu przypadkach sam tryb rozpatrywania reklamacji nieco się od siebie różni. Przy rękojmi za wadę, skarga na wadliwy produkt jest kierowana bezpośrednio do sprzedawcy. Jeśli klient występuje na podstawie gwarancji, to ma ona zostać rozpatrzona przez gwaranta, którym może być zarówno producent, dystrybutor czy importer.

Zwrot towaru

Możliwość zaskarżenia towaru na podstawie gwarancji nie eliminuje jednak możliwości reklamowania na podstawie rękojmi za wadę. Przepisy wskazują, że jeśli klient zareklamuje produkt w sklepie w którym go kupił, to sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie jego reklamacji. Rozpatrzenie zawsze musi przynosić albo uznanie gwarancji, albo jej odrzucenie – w tym przypadku sprzedawca musi podać także stosowne uzasadnienie swojej decyzji.

Prawa konsumenta - reklamacja

Jeśli sprzedawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku i nie rozpatrzy reklamacji w ciągu 14 dni, zostaje zobowiązany do bezwarunkowego uznania stanowiska klienta. Ma to oczywiście negatywne skutki, bowiem nawet jeśli wada powstała z winy użytkownika i towar normalnie nie podlegałby gwarancji, sprzedawca musi naprawić go na własny koszt lub wymienić na nowy.

Przepisy nie określają natomiast tego, w jakim terminie sprzedawca ma wymienić lub naprawić towar po uznaniu gwarancji. Mówią jedynie, że należy wykonać to w rozsądnym czasie tak, aby termin nie stwarzał żadnych niedogodności dla kupującego.

Zobacz