Nowości

Jak dolar wpływa na gospodarkę światową?

Dolar to jedna z najpotężniejszych walut świata – od wielu lat dominuje w międzynarodowym handlu, a wahania jego kursu mają ogromne znaczenie dla światowych rynków, powodując globalne kryzysy oraz hossę. W jaki sposób amerykańska waluta oddziałuje na gospodarkę?

Eksperci do spraw rynków walutowych szacują, że w dolarze ulokowanych jest ponad 60% ogólnoświatowych rezerw kapitałowych. Amerykańska waluta dominuje również w handlu międzynarodowym – to właśnie w niej odbywa się większość transakcji. Chociaż od momentu globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku co jakiś czas pojawiają się głosy o zastąpieniu dolara inną walutą w transakcjach międzynarodowych, jak na razie nic nie zdołało zachwiać stabilności dolara amerykańskiego. Więcej dowiedzieć się można na stronie www.bankier.pl.

Dolar to nie tylko podstawowa waluta w handlu międzynarodowym. Jego kurs silnie oddziałuje na gospodarkę Stanów Zjednoczonych – co ciekawe, to właśnie bardzo wysoki kurs waluty może stanowić duże zagrożenie dla amerykańskich przedsiębiorstw i korporacji, również tych, które funkcjonują poza granicami USA – stają się one wówczas mniej konkurencyjne. Silny dolar sprawia, że w Stanach Zjednoczonych spada współczynnik eksportu, a umacnia się import towarów z innych krajów. Z drugiej jednak strony mocny kurs dolara stymuluje gospodarki krajów należących do strefy Euro, a także Polski – zyskują na nim między innymi polskie przedsiębiorstwa, zajmujące się eksportem.

A w jaki sposób amerykańska waluta wpływa na kraje rozwijające się, np. znajdujące się w Ameryce Łacińskiej? W tym przypadku wzrost kursu oznacza również wyższe zadłużenie gospodarek państw posiadających zobowiązania w dolarze – między innymi kredytów denominowanych w walucie amerykańskiej. To jednak nie wszystko – wysoki kurs dolara daje większą szansę na rozwój krajów turystycznych (Hiszpania, Grecja), do których często przyjeżdżają Amerykanie na wakacje. Jak widać, wpływ dolara na światową gospodarkę nie jest jednolity – nie ulega jednak wątpliwości, że jest to potężna waluta, która rządzi na międzynarodowych rynkach.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz