Nowości

Godny pochówek

Strata bliskiego to silne i duże przeżycie dla każdego. Wiąże się z poczuciem samotności, pustki, często też niesprawiedliwości, kruchości i niestabilności. Jesteśmy istotami przemijalnymi, życie doczesne nie jest wieczne. Niestety często samo myślenie o tym temacie jest dla nas bolesne i napawa trwogą. Jednak tak jest zbudowany świat, taka jest kolej rzeczy i nie możemy jej zmienić. Jedyne co możemy zrobić, to spróbować się z tym pogodzić...

Będąc w żałobie przeżywasz dużo smutku, nadeszły dla Ciebie czarne dni, przez które jakoś trzeba przebrnąć. Czas pomaga ukoić wzburzone teraz emocje. Niestety, nawet w tym trudnym momencie są rzeczy, o które należy zadbać. Uczczenie pamięci i godny pochówek to ostatnie dary jakie rodzina może ofiarować swojemu zmarłemu bliskiemu. Godny pochówek przeważnie znaczy dla nas ceremonię kościelną, jaką jest pogrzeb, dobór trumny, a następny w kolejności jest nagrobek. Nagrobki pozwalają trwale zaznaczyć fakt pochówku, udokumentować to zdarzenie. Są obiektem, po którego obecności wiemy, że to tu pochowaliśmy konkretną osobę. Dzięki temu trafimy do miejsca pochówku. Ostatnia rzecz, jaką możemy zrobić to zorganizowanie uroczystości pogrzebowej wraz ze wszystkimi jej elementami. Tutaj rolę odgrywa zakład kamieniarski (Kraków KAMSO), który oferuje usługi wytwarzania nagrobków, które mogą wyglądać bardzo różnie. Niektórzy ludzie w doborze nagrobku kierują się gustem zmarłej osoby, inni natomiast swoim lub rodziny, bo to przecież oni będą grób odwiedzać i się przy nim modlić, oddając cześć i szacunek, angażując swoje skupienie. To jest także kwestia przekonań rodziny i jej wierzeń w jakąś duchową sferę lub też uszanowanie tych wierzeń osoby, którą właśnie mają pochować.

Organizowanie pogrzebu nie jest czynnością przyjemną, ale jest koniecznością, którą należy spełnić wobec bliskiego, ostatnią powinnością wobec niego. Nikt z nas nie chciałby być zapomniany wraz z momentem śmierci. Każdy pragnie zajmować jakieś miejsce w świecie, do którego był przywiązany przez wszystkie lata swojego doczesnego życia. Chcielibyśmy mieć wpływ, chcielibyśmy szacunku, poszanowania. Ciało, które nosiliśmy - nie ważne, czy wierzymy w to, że to, co w tym ciele nazywa się duszą może być od niego niezależne - zasługuje na godny pochówek. Nie jest ono wieczne, jednak przywiązanie do niego i przyzwyczajenie sprawia, że trudno wyobrazić sobie jego powolne zanikanie. Trudno przebrnąć przez zjawisko śmierci. To, co możemy zrobić, to okazać szacunek ciałom zmarłych bliskich, to nasza ostatnia powinność wobec nich.

Materiał partnera

Zobacz