Nowości

Innowacyjne podejście do zarządzania produkcją dzięki systemowi MES

​Systemy wspierające produkcję to w dzisiejszych czasach jeden z najistotniejszych elementów przemysłu 4.0, który nie tylko zapewnia konkurencyjność w branży, ale przede wszystkim daje potencjał do ciągłego rozwoju procesów biznesowych. Jak systemy MES zwiększą innowacyjność naszej firmy? Sprawdźmy to.

Wspieranie jakości produkcji dzięki MES

System MES występujący w modelu półautomatycznym lub automatycznym to przede wszystkim cenny nabytek dla wszystkich firm, które stale borykają się z niską lub nierówną jakością tworzonych produktów. Poprzez wdrożenie systemu dostarczanego przez raionsoftware.pl, błyskawicznie zauważymy wzrost i wyrównanie jakości każdej partii produktu, która wychodzi spod linii monitorowanej przez MES.

Jak to możliwe? Przede wszystkim poprzez automatyzację czynności związanych z wprowadzaniem danych i dopasowaniem parametrów produkcji do wymaganych przepisów i norm. To właśnie te obszary, w których pracownicy ręczne wykonują pewne działania, rejestruje się największą liczbę błędów. Cyfryzacja procesów jakości przyczyni się do wyższego zadowolenia klientów z efektów naszej pracy. 

MES - wyciągnij z procesu produkcji jeszcze więcej

Zaawansowane procesy produkcyjne, wymagające ingerencji kilku pracowników i udziału wielu osobnych urządzeń w zdecydowanej większości wymagają optymalizacji. Ograniczony zbiór danych, którym dysponujemy, nie pozwala nam na precyzyjne zidentyfikowanie realnych problemów, które hamują cykl życia procesu produkcyjnego i powodują zatory.

Oprogramowanie dla przemysłu, jakim jest system MES, wykorzystuje pełen zbiór danych, które mogą być łatwo wykorzystane do natychmiastowej poprawy efektywności procesu produkcji, co wpłynie nie tylko na szybkość wykonywanych działań, ale także redukcję kosztów. 

Pełne raportowanie o stanie faktycznym linii produkcyjnej

Jednym z największych problemów firm produkcyjnych są niespodziewane awarie podstawowych komponentów linii produkcyjnej. Zbyt duże obciążenie, wyeksploatowanie lub zwykły wymóg konserwacji może spowodować krytyczny przestój, generujący ogromne koszty.

W jaki sposób możemy zapewnić sobie maksymalną użyteczność całej infrastruktury produkcyjnej? Poprzez wdrożenie Manufacturing Execution System, który monitorując aktywność maszyn, natychmiast powiadomi nas o ryzyku awarii lub niestandardowym działaniu, wymagającym dokładniejszej analizy.

Artykuł partnera

Zobacz