Nowości

Technologie dostępu do Internetu stacjonarnego w Polsce

Internet ułatwia nam życie od 1994 r. Właśnie wtedy każdy obywatel Polski uzyskał możliwość podłączenia się do sieci. To, co na początku wydawało się niemożliwe, niemal 25 lat od tego momentu jest dla nas oczywiste. Internet stał się przestrzenią, w której poznajemy ludzi, robimy zakupy, zdobywamy wykształcenie. Ta zmiana nie byłaby możliwa, gdyby nie postęp technologiczny. To właśnie dzięki coraz nowszym urządzeniom i sposobom transmisji danych z roku na rok rośnie liczba podłączonych do sieci gospodarstw domowych. Z jakich technologii konsumenci korzystają dzisiaj najczęściej?

Stacjonarny dostęp do Internetu

Obecnie w Polsce stały dostęp do Internetu ma ok. 71% gospodarstw domowych (dane z końca 2015 r.). To imponujący wynik, chociaż niższy od średniej wyliczonej dla wszystkich państw Unii Europejskiej (81%). Widoczna jest jednak tendencja wzrostowa, co oznacza, że przynajmniej w najbliższym czasie podłączonych do sieci gospodarstw domowych będzie przybywać.

Głównymi technologiami zapewniającymi w naszym kraju stacjonarny dostęp do Internetu są xDSL, DOCSIS (TVK), WLAN i LAN, które w sumie mają aż 98% udziałów w ogólnej liczbie łącz internetowych.

xDSL

Technologia xDSL wciąż cieszy się w Polsce największą popularnością, co — jak wykazują eksperci — jest naturalną konsekwencją rozwoju technologii. Wykorzystuje ona bowiem miedziane kable, które początkowo były jedynym sposobem na łączenie się z siecią.

Najczęściej stosowanym w Polsce standardem technologii xDSL jest ADSL, czyli technologia asymetryczna. Cechuje się ona tym, że prędkość odbioru danych jest znacznie szybsza niż ich wysyłania. Najwyższa prędkość transmisji danych przy użyciu technologii ADSL to 24 mb/s. Pozostałe technologie to RADSL (automatycznie dostosowuje prędkość do jakości sygnału) oraz VDSL (cechuje się wyższą szybkością transmisji danych — aż do 52 mb/s).

Obecnie technologię xDSL wykorzystuje ok. 54% polskich łączy internetowych.

dostęp do Internetu

DOCSIS/EURODOCSIS (TVK)

Technologia (EURO)DOCSIS umożliwia szerokopasmowy dostęp do Internetu dzięki sieciom telewizji kablowych. Dostępna jest ona jednak wyłącznie na terenach zurbanizowanych, na których działają telewizje kablowe. Cechuje się wysoką szybkością transmisji danych, nawet do ok. 1000 mb/s.

Obecnie technologię (EURO)DOCSIS wykorzystuje ok. 27% polskich łączy internetowych.

LAN i WLAN

Technologię LAN Ethernet wykorzystuje ok. 7% polskich łączy internetowych. Jednakże możliwość wykorzystywania światłowodów, a więc osiągania bardzo wysokich prędkości transmisji danych, sprawia, że nowoczesne rozwiązania (np. FastEthernet lub GigabitEthernet) zyskują coraz większe zainteresowanie.

Technologię WLAN wykorzystuje z kolei ok. 10% polskich łączy internetowych. Najczęściej stosowana jest ona na obszarach, na których utrudniony jest dostęp do łącz i metod transmisji wykorzystujących kable. Sieci WLAN Ethernet umożliwiają szybką transmisję danych, lecz jakość sygnału często uzależniona jest od ukształtowania terenu, a niekiedy także od warunków atmosferycznych.

Mobilny dostęp do Internetu

Na koniec warto wspomnieć o Internecie mobilnym. Współczesne urządzenia wykorzystują coraz nowsze technologie, które umożliwiają szybki i wolny od limitów dostęp do Internetu. W Polsce za pomocą telefonów i innych urządzeń mobilnych z siecią łączy się aż 46% społeczeństwa, najczęściej korzystając, rzecz jasna, z mediów społecznościowych. Ogólnodostępność, wyższe szybkości oraz brak limitów transferu sprawiają, że zdaniem wielu ekspertów to właśnie mobilny dostęp do Internetu będzie wkrótce najczęściej wybieranym sposobem na zanurzenie się w strumieniu wirtualnych informacji.

Zobacz