Nowości

Style przywództwa - jak wybrać świadomie najlepszy dla siebie

Manager XXI w. to nie tylko osoba skupiająca się na osiągnięciu jak najlepszych wyników zespołu. To przede wszystkim lider, który ma zarządzać zespołem, komunikować się ze swoimi podwładnymi i sprawiać, by pracował jak najefektywniej. Każdy manager preferuje inny styl zarządzania. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest wybranie takiego stylu przywództwa, który będzie najlepiej sprawdzał się w danej firmie. 

Przywództwo do niedawna ograniczało się jedynie  do wyznaczania celów

Jeszcze całkiem niedawno, zwłaszcza w Polsce, dominowało przekonanie, że przywództwo to po prostu wyznaczanie celów i monitorowanie rezultatów. Polscy managerowie zaczęli jednak poznawać, jak funkcjonują zachodnie firmy oraz jak mocno mogą się od siebie różnić poszczególne style przywództwa. To zmotywowało część z nich do zrewidowania własnych poglądów i poszukiwania nowych rozwiązań.

Na efektywne przywództwo składa się wiele czynników

Efektywne i skuteczne przywództwo jest możliwe w momencie, gdy manager posiada już pewną wiedzę na ten temat oraz zdążył wykształcić odpowiednie umiejętności. Pierwszą z nich jest bez wątpienia umiejętność komunikowania się ze współpracownikami – ale komunikowania obustronnego. Podwładni muszą czuć, że nie tylko wykonują polecenia przełożonego, ale mogą także w wielu sytuacjach przedstawić swój punkt widzenia i wejść z managerem w dyskusję. I nie chodzi tu oczywiście o podważanie czyichkolwiek kompetencji, a o pracę zespołową, wzajemny szacunek i poszukiwanie najlepszych możliwych rozwiązań. 
Do istotnych kompetencji menedżerskich należy również nowoczesny feedback. Pracownicy, którzy otrzymują wymijające komentarze na temat sposobu swojej pracy I wybranych metod, nie są w stanie poprawić efektów swoich działań. Skuteczny manager potrafi – przy wykorzystaniu określonych technik – poprowadzić rozmowę z podwładnym tak, by ten otrzymał nie tylko pełną informację zwrotną, ale także potrafi stawiać pytania problemowe w taki sposób, by dowiedzieć się, jakie jest ewentualne źródło problemów. 

Inną istotną kompetencją jest umiejętność zarządzania zespołem nie tylko na co dzień czy w sytuacji kryzysowej, ale także wtedy, gdy w firmie wprowadzane są istotne zmiany. To właśnie szczególnie wtedy organizacji potrzebny jest manager, który nie tylko będzie potrafił zarządzać samym procesem zmian i wdrażać je w życie, ale także taki, który będzie potrafił jasno komunikować zmiany swoim podwładnym oraz monitorować i rozwiązywać pojawiające się problemy, także te wynikające z psychospołecznych barier pracowników. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że ostatecznie większość kluczowych kompetencji menedżerskich jest związana z komunikacją w różnych wymiarach. To zatem ona jest też podstawą efektywnego przywództwa.

Nowoczesne style przywództwa wyewoluowały z wcześniejszych form

Rzadko można spotkać się z sytuacją, gdy czyjś styl przywództwa pasuje do “czystego” schematu I jest jego pełnym odzwierciedleniem. Nie zmienia to jednak  faktu, że niektóre nowoczesne style przywództwa zrodziły się na bazie wcześniejszych.  

Pierwszy z “klasycznych” stylów przywództwa to styl nazywany przez niektórych autokratycznym, chociaż ta nazwa nie do końca oddaje jego specyfikę. Manager zarządzający zespołem właśnie w tym stylu nie jest bowiem przywódcą bezwzględnym, ale za to już na pierwszy rzut oka widać, że to właśnie on kieruje zespołem, a jego decyzje są ostateczne I niepodważalne. Pytanie brzmi jednak, czy taki styl przywództwa faktycznie charakteryzuje silnego lidera – w pełni znaczeniu tego słowa. Specjaliści coraz częściej dochodzą bowiem do wniosku, że mocny przywódca, którego wcześniej utożsamiano właśnie z przywódcą autokratycznym, potrafi – wbrew pozorom – dzielić się władzą z podwładnymi. Nie oznacza to oczywiście przekazania całej władzy, a jedynie jej części, i to w takim stopniu, który będzie najbardziej pożądany. Zwłaszcza, że niektórzy pracownicy nie będą nawet chcieli przejąć części odpowiedzialności, a z kolei inni – nie będą potrafili efektywnie wykonywać swoich obowiązków, jeśli nie dostaną jasnego polecenia od swojego przełożonego. Taki styl przywództwa wymaga od managera nie tylko świadomego sprawowania władzy, ale także świadomego dzielenia się nią, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników. 

Drugi nowoczesny styl przywództwa opiera się natomiast na wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej (EQ) w zarządzaniu zespołem. Obecnie specjaliści uważają, że prawdziwy lider powinien mieć wysoką inteligencję emocjonalną. W praktyce przywódczej właściwe wykorzystanie tego rodzaju inteligencji sprowadza się nie tylko do komunikacji z pracownikiem, ale także do ocenienia przez managera, z czym on sam ma trudności, a co z kolei przychodzi mu najłatwiej. Dobrze, jeśli lider zdaje sobie sprawę, że w niektórych sytuacjach wysoka inteligencja emocjonalna może przeszkadzać – wtedy jest w stanie zapobiec ewentualnym konsekwencjom. EQ jest także niezwykle istotna na poziomie podejmowania decyzji. 

Ważne jest zrozumienie, jaki styl reprezentuje dany manager i co się z tym wiąże

Sama wiedza o tym, jakie są nowoczesne style przywództwa (i ich pochodne) nie wystarcza jednak do osiągnięcia sukcesu. Konieczne jest jeszcze właściwe zdiagnozowanie stylu, tak, by poznać swoje mocne i słabe strony. Najlepiej, jeśli zdiagnozowanie stylu zostanie dokonane po rozmowie i szkoleniu z ekspertami w tej dziedzinie. Jednym ze szkoleń, na których uczestnik może nie tylko poszerzyć swoją wiedzę o przywództwie, jego stylach i metodach zarządzania, ale także dowiedzieć się, jaki jest jego indywidualny styl przywódczy i co się z tym wiąże, jest Akademia Osobistego Przywództwa (o kursie można przeczytać na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/przywodztwo-i-swiadome-przywodztwo-elastycznosc-i-konsekwencja,26/). To szkolenie organizowane przez EY Academy of Business, które kompleksowo podchodzi do kwestii przywództwa, a przede wszystkim – wyposaża managera nie tylko w wiedzę, ale także praktyczne narzędzia, które może wykorzystywać na co dzień. Dodatkowo pozwoli też stwierdzić, jaki styl zarządzania będzie najodpowiedniejszy zarówno dla managera jak i całej firmy. 

 

Artykuł partnera

Zobacz