Nowości

Mierzenie efektywności działań PR jako ostatni etap kampanii

​Agencje public relations pomagają swoim klientom zbudować wizerunek, poprawić relacje z otoczeniem — klientami, kontrahentami, partnerami biznesowymi. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko wstęp, celem jest zwiększenie zaufania do firmy, a w rezultacie pozyskanie nowych klientów i wzmocnienie pozycji na rynku. Istotnym, końcowym elementem każdej kampanii PR powinno być mierzenie efektywności podjętych działań. Jak można sprawdzić, czy były skuteczne?

W czasie pracy firmy z agencją public relations pierwszym krokiem jest najczęściej poznanie danego przedsiębiorstwa, charakteru jego działalności oraz grupy docelowej, do której skierowane będą działania. Agencja PR sprawdza również, jaką opinią cieszy się firma oraz gdzie i jak często zamieszczane są o niej informacje. Po wcieleniu w życie opracowanej strategii, konieczne jest zbadanie zakresu, w jakim podjęte kroki pomogły w osiągnięciu zdefiniowanych celów.

Metody mierzenia skuteczności kampanii PR

Sposoby mierzenia efektywności działań oraz zastosowane narzędzia różnią się i zależą od agencji, ale także od postawionych celów. W inny sposób sprawdzimy, czy kampania przełożyła się na zwiększenie zasięgów w mediach lub poprawiła wizerunek przedsiębiorstwa, a w jeszcze inny przekonamy się np. o skuteczności działań podejmowanych w stosunku do konkretnego klienta.

Agencja PR może zastosować tzw. wskaźnik jakościowy publikacji oceniający jej przydatność i znaczenie dla organizacji. Pod uwagę brany jest typ tekstu zamieszczonego w mediach, jego wydźwięk, ale także częstotliwość, z jaką w opracowaniu pojawia się nazwa klienta. Badaniu podlega nie tylko jakość materiału o firmie, ale również liczba unikatowych odbiorców, do których udało się dotrzeć oraz stosunek liczby publikacji w istotnych mediach do tych zamieszczanych w mniej znaczących.

Zasięgi i analiza sentymentu

Agencja PR wie doskonale, że w budowaniu wizerunku chodzi o to, by dana firma zaistniała w świadomości odbiorców. Oprócz tego istotny jest sposób postrzegania, czyli rodzaj słów, jakimi ją określają. Im więcej wzmianek o pozytywnym wydźwięku, tym większy sukces kampanii. Istnieją specjalne narzędzia, które analizują zamieszczone w mediach komunikaty i język oraz kategoryzują poszczególne wypowiedzi.

Warto również zwrócić uwagę na zasięg, czyli liczbę osób mających styczność z przygotowaną informacją — ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy firma chce zachęcić klientów do podjęcia konkretnych działań np. zapoznania się z nowym produktem.

Zazwyczaj na samym początku współpracy, planując działania i opracowując strategię dla klienta, agencja PR podejmuje decyzje o badaniu efektów oraz wyborze odpowiednich narzędzi.

Artykuł partnera

Zobacz