Nowości

Jakie są zalety wykorzystania Microsoft Dynamics Nav w firmie?

Nauka o zarządzaniu i organizacji przedsiębiorstwa przeżyła w ostatnich kilku dekadach niesamowity rozwój. Dzisiejsze, nowoczesne przedsiębiorstwa dysponują takimi narzędziami, jak Microsoft Nav Dynamics, które umożliwiają im optymalizowanie kosztów firmy i wycyzelowanie działalności firmy w niemalże każdym obszarze do tego stopnia, że koszty są tak niskie, jak to tylko możliwe.

Jednak, aby osiągnąć taki poziom trzeba umiejętnie wdrożyć nowoczesne procedury zarządzania, a jednocześnie korzystać ze zdobyczy najnowszych technologii. Optymalne rezultaty w zarządzaniu dużymi firmami daje komplementarne podejście, które umożliwia efektywną współpracę pomiędzy wszystkimi działami firmy.

Słabe strony w zarządzaniu firmą a wykorzystanie Nav Dynamics

W dużych przedsiębiorstwach najsłabszą stroną firmy jest przeważnie organizacja pomiędzy poszczególnymi działami. Zgrzyty organizacyjne w tej kwestii sprawiają, że poszczególnym pracownikom bardzo trudno jest skutecznie współpracować, a sam proces wykonywania obowiązków jest spowolniony, co bezpośrednio przekłada się na gorsze wyniki finansowe firmy. Można tego uniknąć, korzystając z systemów takich jak Nav Dynamics, które bazują na systemach ERP. Oznacza to, że służą do integrowania wszystkich obszarów działalności firmy.

Jak działają systemy ERP, takie jak Nav Dynamics?

Systemy tego rodzaju mają bardzo proste założenie, które sprowadza się do umożliwienia szybkiej komunikacji poszczególnych pracowników ze wszystkich działów firmy. Przykładowo, gdy przedstawiciele handlowi uzyskują dużego klienta, od razu wiedzą co mogą mu zaoferować, a jeśli stan magazynowy nie jest odpowiedni, mają o tym informację. Mogą wtedy poinformować kierownictwo firmy lub dział produkcji, którzy są w stanie natychmiast przedsięwziąć kroki mające na celu zapewnienie odpowiedniej podaży swoich produktów. Możliwości Dynamics Nav są bardzo rozległe, jednak w tym zakresie sprowadzają się do:

  • Wsparcia działu marketingu – pracownicy zajmujący się handlem mają aktualne informacje o stanach magazynowych oraz możliwościach produkcyjnych, co znacząco ułatwia im pracę i minimalizuje ryzyko zastojów w dostawie produktów do klienta.
  • Wsparcia działu logistyki – osoby zajmujące się w firmie magazynowaniem towarów, takich jak ostateczne produkty lub pół-produkty służące do produkcji, mają kontrolę nad stanami magazynowymi, a jednocześnie są w stanie zapewnić szybki dostęp do tych informacji kierownictwu firmy lub kierownikowi produkcji, którzy są w stanie optymalnie zarządzać zasobami ludzkimi.
  • Wsparcia działu produkcji – kierownik produkcji ma bieżący dostęp do stanów magazynowych produktów, przez co ma świadomość tego, jak duże jest aktualne zapotrzebowanie firmy na ewentualną, wzmożoną produkcję.

Jak widać wykorzystanie Nav Dynamics może skonsolidować pracę całego przedsiębiorstwa, co bezpośrednio przełoży się na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, a także umożliwi wydajniejsze wykorzystanie środków produkcji.

Artykuł sponsorowany

Zobacz