Nowości

Współczesna diagnostyka obrazowa

Medycyna cały czas idzie do przodu. Ciągle pojawiają się nowe wytyczne oraz nowoczesne metody leczenia. W medycynie podstawą jest dobra diagnostyka. Pacjent musi mieć postawione właściwe rozpoznanie, aby mógł być właściwie leczony. Pojawiają się coraz nowsze techniki diagnostyczne. W ostatnim czasie ogromny postęp nastąpił w diagnostyce obrazowej.

Obecnie takie urządzenie jak aparat USG czy tomograf komputerowy są bardzo powszechnie wykorzystywane w medycynie. Jednak, przed kilkunastoma laty powszechnie dostępne były tylko aparaty rentgenowskie. Są stosowane do dziś i doskonale sprawdzają się w rozpoznawaniu wszelkiego rodzaju złamań. Często są też wykorzystywane w diagnostyce patologii obecnych w płucach i śródpiersiu. Dawka promieniowania emitowana podczas wykonywania zdjęcia RTG jest bardzo niska. Dlatego zdarza się, że badanie to wykonuje się w ramach badań profilaktycznych. Często, kiedy w RTG widoczne są patologie, to diagnostykę obrazową pogłębia się i wykonuje bardziej zaawansowane badania jak na przykład tomografię komputerową.

Obecnie prawie każdy szpital posiada tomograf komputerowy. Urządzenie to tak samo jak aparat rentgenowski wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Podczas badania wykonywane jest wiele skanów. W nowoczesnych tomografach możemy uzyskać obraz o dużej rozdzielczości. Dzięki temu możliwe jest wychwycenie nawet drobnych zmian. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości doskonale sprawdza się w diagnostyce chorób nowotworowych i monitorowaniu ich przebiegu. Świetnie nadaje się też do uwidaczniania wszelkich patologii występujących w płucach i ogólnie w całej klatce piersiowej. Podczas badania można zastosować kontrast. Wstrzykuje się go do żył pacjenta. Pozwala to na uwidocznienie naczyń i ocenę ukrwienia narządów. Umożliwia rozpoznanie patologii naczyń takich jak tętniaki, rozwarstwienia tętnic czy też malformacje naczyniowe. Doskonale sprawdza się też przy podejrzeniach udarów. W tomografii komputerowej z kontrastem szczególnie dobrze widać świeżą krew. Dlatego jest doskonałym narzędziem do rozpoznawania udarów krwotocznych.

W przypadku udarów niedokrwiennych najlepszą metodą jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. W sekwencjach dyfuzyjnych ogniska niedokrwienia można zobaczyć już po kilkunastu minutach od ich powstania. Dlatego posiadanie rezonansu magnetycznego jest szczególnie istotne na oddziałach neurologicznych. Rezonans magnetyczny sprawdza się nie tylko w stanach nagłych, ale również w diagnostyce chorób stawów i tkanek miękkich. Jest to najnowsza metoda obrazowania i cały czas się rozwija.

Ultrasonografia jest bardzo powszechną metodą obrazowania. Aparaty USG są obecne w każdym szpitalu. Służą do diagnozowania patologii obecnych w jamie brzusznej, do obrazowania płodu podczas ciąży, obrazowania stawów, tarczycy, a nawet oka. Ceny aparatów USG są bardzo różne, ponieważ oferują one różne funkcje i umożliwiają uzyskanie różnej jakości obrazu.

Artykuł zewnętrzny

Zobacz