Nowości

Technik BHP – ucz się za darmo i zyskaj nowy zawód!

Zastanawiasz się nad zmianą zawodu albo zdobyciem dodatkowych kwalifikacji? Technik BHP to zawód z przyszłością – zawsze potrzebny na rynku pracy. Jak nim zostać? Bardzo prosto – kończąc szkołę policealną BHP, a w dodatku całkowicie za darmo!

Technicy BHP zawsze będą potrzebni na rynku pracy, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek szkolenia swoich pracowników z zakresu BHP. Tylko osoba z uprawnieniami może prowadzić szkolenia i kontrolować warunki pracy w firmach.

Czym zajmuje się technik BHP?

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się kontrolą i oceną warunków panujących w firmach pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Co dokładnie robi? Tworzy instrukcje bezpieczeństwa obowiązujące na stanowiskach pracy, szacuje ryzyko wystąpienia chorób zawodowych, prowadzi szkolenia dla pracowników (wstępne, stanowiskowe, okresowe). Poza tym sprawdza ważność przeglądu technicznego i stanu sprzętu budowlanego oraz weryfikuje uprawnienia pracowników go obsługujących. W sytuacji, gdy wydarzy się nieszczęśliwy wypadek przy pracy technik BHP bierze udział w dochodzeniu, zabezpieczając miejsce zdarzenia i sporządzając protokół. Nie odpowiada jednak za wypadki – jest tylko doradcą – odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Szkoła policealna BHP

Aby pracować jako technik BHP, należy ukończyć kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami oceny ryzyka zawodowego. Co ważne – nauka jest bezpłatna – pod warunkiem zachowania 50% frekwencji na zajęciach. Jeśli uczestnik nie osiągnie wymaganej frekwencji w danym miesiącu ponosi opłatę w wysokości 49 zł. Nauka trwa 1,5 roku i odbywa się w trybie zaocznym.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego organizowanego w szkole przez okręgowa komisję egzaminacyjną uzyskuje się tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikację Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01) oraz certyfikaty: Klasyfikacja i identyfikacja źródeł zagrożeń w środowisku pracy oraz Dobór środków ochrony indywidualnej. Potwierdzeniem wykształcenia jest świadectwo zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat szkoły.

Co obejmuje program nauczania?

Program nauczania w szkole policealnej BHP obejmuje zagadnienia takie jak: ergonomia w procesie pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego, podstawy prawa pracy, podstawy przedsiębiorczości, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zagrożenia w środowisku pracy, postawy techniki, obiekty techniczne, maszyny i urządzenia techniczne (prace szczególnie niebezpieczne), badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy, ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsza pomoc i ochrona środowiska, świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy.

Więcej na temat kursu technika BHP można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy--technik-bhp-.

Perspektywy pracy technika BHP

Uprawnienia posiadane przez technika BHP są ograniczone – wynika to z pięciostopniowej specjalizacji. Ktoś, kto ukończył policealną szkołę BHP może pracować jako inspektor BHP lub starszy inspektor BHP. Na wyższych stanowiskach, czyli specjalisty ds. BHP, starszego specjalisty i głównego specjalisty ds. BHP może pracować po skończeniu wyższych studiów lub studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadając odpowiedni staż pracy.

Technik BHP może pracować w firmach budowlanych, szkoleniowych, dużych korporacjach, zajmujących się doradztwem BHP, a właściwie w firmie z każdej branży. Może również otworzyć własną działalność.

Ile zarabia technik BHP? To zależy od zajmowanego stanowiska i stażu pracy. Młodszy specjalista zarabia średnio ok. 3600 zł, specjalista ok. 4900 zł, a starszy specjalista ok. 5900 zł.

Artykuł sponsorowany

Zobacz