Nowości

Czy wykup pojazdu z leasingu jest opłacalny?

Wykup pojazdu z leasingu jest coraz częściej wybieraną formą zakupu samochodu. W szczególności dotyczy to firm, którym doskonale opłaca się wykup auta po leasingu, w związku oraz zgodnie z umową leasingową spłacana jest znacząco większość wartości samochodu. Jest to doskonała opcja w stosunku do zakupu pojazdu ze środków własnych. Co więcej - po zakończeniu umowy istnieje możliwość zachowania auta, jednak wówczas niezbędne jest przeniesienie jego własności, a co za tym idzie - konieczny może okazać się obowiązek wniesienia dodatkowej opłaty, która dotyczy finansującego.

Czym jest leasing?

Leasing to jedna z prostszych, a także najtańszych form finansowania danego zakupu, a w tym przypadku - użytkowania samochodu w firmie. W ramach umowy cywilnoprawnej, jedna ze stron przekazuje drugiej prawo do korzystania z auta na określony przez obie strony okres. W zamian, leasingobiorca spłaca pojazd leasingodawcy za ustalone ratalne opłaty (inaczej mówiąc - raty leasingowe). 

Leasing do duża korzyść dla korzystającego, bowiem angażuje on niewielki kapitał własny, optymalizuje obciążenia podatkowe, a co więcej - może rozliczać podatek VAT. Szczegółowe informacje czym jest leasing znajdziesz tutaj.

Wykup auta z leasingu po zakończeniu okresu trwania umowy

Leasing, a raczej jego tak zwana tradycyjna forma zakłada, iż w trakcie trwania zawartej wcześniej umowy spłacana jest prawie cała wartość danego auta. Wszystko za sprawą miesięcznych rat w ustalonej na początku kontraktu wysokości. Leasing pozwala firmie po wygaśnięciu umowy wykupić dany przedmiot za ustaloną uprzednio kwotę. Zwykle wynosi ona od jednego do około trzydziestu procent wartości samochodu, co oznacza, iż jest to stosunkowo niewielka opłata. Wykup auta z leasingu jest doskonałą zatem okazją, bowiem pojazd został prawie z całości spłacony i nie warto z niego rezygnować. 

Inne formy leasingowe

Poza tą formą, istnieją jednak inne propozycje leasingowe. Te jednak oferują stosunkowo wysoką cenę wykupu, która stanowi rzeczywistą wartość pojazdu przy końcu umowy. To jednak oznacza, iż w trakcie spłacania okresu leasingowego, korzystający uiszcza jedynie utratę wartości auta, a co za tym idzie - raty są znacznie niższe, niż w przypadku leasingu tradycyjnego. Wówczas jednak dużo korzystniejszą formą będzie niewykupywanie samochodu w momencie zakończenia umowy leasingowej.

Przeniesienie własności pojazdu bez jego wykupu

Należy jednak mieć na uwadze, iż umowa leasingowa jest regulowana przez odpowiednią ustawę, z kolei kodeks cywilny pozwala na ciekawą opcję. Otóż, zakłada ona, iż leasingodawca zobowiąże się do przekazania własności samochodu na rzecz leasingobiorcy po zakończeniu trwania umowy, bez konieczności wnoszenia dodatkowych świadczeń, tudzież uiszczania opłaty wykupu. Mimo to, aby cała inwestycja opłaciła się finansującemu, musi on zadbać, aby wszystkie raty leasingowe w czasie trwania kontraktu pokryły w pełni wartość pojazdu. W praktyce raty będą większe, jednak - tak czy inaczej - korzystający spłaci całą kwotę.

Mimo to, nie należy od razu się zniechęcać, bowiem istnieje możliwość negocjacji, w przypadku, gdy raty leasingowe są zbyt wysokie. 

Zobacz