Nowości

Dom pływający – paradoks czy pieśń przyszłości?

Domy na wodzie przywodzą na myśl zamieszkałe barki. Budynki mieszkalne nie są jeszcze tak popularne by mogły kojarzyć się z tym terminem. Jednak pola architektonicznej kreacji i pomysły ciągle się zmieniają. Pojawiają się między innymi koncepcje na pływające parkingi, budynki użyteczności publicznej, obiekty sportowe czy rekreacyjne.

Oczywiście spada coraz bardziej znaczenie żeglugi śródlądowej i rośnie świadomość znaczenia urbanizacji nadbrzeży miast, co dalej dociera do Polski. Okazuje się, że już w roku 2012 udało się stworzyć pierwszy w naszym kraju dom pływający, który pojawił się na terenie Wrocławia. Po ponad roku od tego momentu mieliśmy już cztery takie obiekty we Wrocławiu, które pływały po rzece.

 

Sprawdź: Domy pływające - oferta firmy ACTIV >>

 

Domy na wodzie – definicja

Pierwszym i kluczowym problemem celowo zawartym będzie paradoks, który związany będzie między innymi z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Do jakiej kategorii będzie więc można zaklasyfikować taki obiekt, który ma identyczną funkcję jak budynek mieszkalny, jednak różnić się będzie rodzajem fundamentów? Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo Budowlane nie będzie można go nazywać budynkiem, ani budowlą czy budynkiem tymczasowym. Nie ma obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dom na wodzie nie zmieści się w zakresie tych obowiązujących pojęć. Nie ma bowiem fundamentu łączącego taki budynek na trwałe z gruntem. Obiekt pływający ma charakter mobilny. 

Dom pływający – lokalizacja

Sprawą bardzo ważną jest wybór lokalizacji dla pływającego obiektu. Jeśli chcemy, by obiekt znajdował się na rzece czy jeziorze naturalnym to właściwie obowiązywać będzie nas ustawa Prawo Wodne. Tam właśnie mamy informację o tym kto będzie właścicielem gruntów. Prawo wodne będzie odnosić się do gruntów oceniając je pod kątem tego czy są pokryte wodami stojącymi czy płynącymi. Jeśli chodzi o wody stojące właścicielem gruntu będzie Skarb Państwa, dlatego tych wód nie będzie oczywiście obowiązywać Prawo Wodne, ale ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jeśli chcemy jakiś obiekt zlokalizować na wodzie będzie trzeba między innymi liczyć się z tym, że konieczne będą zalecenia i pozwolenia ze strony Miejskiego konserwatora zabytków, ponieważ zgodnie z ustawą na prace związane z tymi miejscami będzie trzeba uzyskiwać właśnie zezwolenie ze strony konserwatora zabytków.

Domy na wodzie a prawo do terenu

Chcąc w pełni korzystać z domu na wodzie powinniśmy mieć prawo do terenu, który będzie zajmować. Prawo wodne mówi, że grunty są pokryte wodami i będzie można je oddać do użytkowania. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do RZGW. Za użytkowanie gruntu jest między innymi pobierana opłata roczna, oczywiście będzie ona uzależniona od tego na jak dużej powierzchni będzie się znajdował nasz obiekt, jak wiele tego miejsca będzie zajmował. Ustalane są konkretne opłaty roczne za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dlatego na ten element warto zwracać uwagę, ma on bowiem istotne znaczenie, gdy ktoś zechce z tych rozwiązań korzystać i myśli o tym, by postawić na dom pływający. 

Odwiedź stronę producenta

Zobacz