Nowości

Dobre flow w życiu i w przemyśle spożywczym

​Flow – któż nie chciałby go poczuć? W życiu nie jest to proste, by osiągnąć stan wyjątkowego szczęścia – czegoś na pograniczu niezwykłej satysfakcji i euforii.

Taki stan psychologiczny człowieka jest jednym z najbardziej pożądanych wśród ludzi, którzy osiągają wówczas najlepsze wyniki kreatywności, w życiu prywatnym i w kondycji zdrowotnej.

Nieco inaczej, ale dosyć analogicznie rzeczy mają się w przemyśle spożywczym. Cała inżynieria procesowa dąży do osiągnięcia pożądanego  stanu przepływu płynów i substancji spożywczych podczas ich obróbki i przetwarzania żywności.

Sam flow – przepływ płynów, czyli gazów i cieczy, jest jednym z najważniejszych procesów inżynierii żywności. Wszelkie problemy w przepływach wielu płynów odnotowuje niemal każda specjalistyczna branża przemysłu spożywczego.

Stworzono co prawda pojęcie płynu doskonałego – bez lepkości, ale każdy inżynier zdaje sobie sprawę, że większość płynów nie ma idealnej dynamiki przepływu właśnie ze względu na swoją lepkość i ściśliwość. Oleje, płynna czekolada – konsystencja, temperatura definiują na wstępie te popularne ciecze.
Jak zatem odprowadzać zlewki, zrzuty tych ciekłych substancji, które często pojawiają się w zakładach spożywczych, lokalach gastronomicznych?

Otóż, oczywiste jest, że podobnie jak w życiu bardzo trudno wypracować idealne flow, jednak można bardzo zbliżyć się do tego oczekiwanego stanu stosując wysokiej jakości nierdzewne wpusty podłogowe, odpływy liniowe oraz kratki ściekowe.  Wybór kratek ściekowych dobrej jakości oraz zaprojektowanie odpowiedniego systemu kanalizacyjnego to recepta na dobre flow w przemyśle spożywczym. Oczywiście samo flow nie wystarczy przy projektowaniu odpływów liniowych czy też wpustów podłogowych. Są jeszcze inne ważne aspekty tej kwestii takie jak klasa obciążenia, przeznaczenie samych odpływów punktowych oraz liniowych etc.  Odpływy liniowe mają różne flow w zależności od szerokości oraz głębokości a także długości. Zakładamy stałe ciśnienie odpływu ścieków.

Analogicznie jak w życiu trzeba wziąć pod uwagę szereg innych zmiennych – np. jakie zakładamy w projekcie ruchy przepływów? Czy będą to ruchy uwarstwione – laminarne, czyli układające się równolegle do kierunku ruchu, czy tez może ruchy burzliwe – turbulentne, z dodatkowymi ruchami poprzecznymi cząstek płynu.

Dokładna analiza planowanych zrzutów wodnych i przepływów w konkretnym zakładzie spożywczym jest niezwykle ważna dla osiągnięcia dobrego flow. Taka analityczna symulacja pozwoli na przyjęcia pewnych założeń, określenia siły oporu, szczególnych przypadków przepływu.

Prawdziwe jest zatem założenie, że do dobrego flow może poprowadzić nas jedynie dwupunktowy plan działania: 1. dobrej jakości elementy systemów kanalizacyjnych ze stali nierdzewnej oraz 2. rzetelnie przygotowana symulacja analityczna oraz oparty na niej projekt systemów kanalizacyjnych.

Artykuł sponsorowany

Zobacz