Nowości

Jak wykonać przelew zagraniczny?

Płatności wykonywane przez Internet na komputerze, czy dzięki aplikacji mobilnej stały się już normą. Większość zakupów w sklepach internetowych płacimy dzięki szybkim przelewom, które są intuicyjne i nie wymagają wpisywania danych czy numeru konta odbiorcy. Jednak zrobienie przelewu zagranicznego wiąże się pewną niepewnością, czy wszystko wykonaliśmy, tak jak należy. Co musimy wiedzieć o rodzaju wykonywanego przelewu, jakie numery będą nam potrzebne?

SEPA czy SWIFT?

Robiąc tradycyjne przelewy, na ogół musimy wpisać dane do przelewu takie jak nazwa odbiorcy, numer konta i tytuł przelewu. Podczas robienia przelewów zagranicznych będziemy musieli dodatkowo określić, który rodzaj przelewu wykonujemy SEPA czy SWIFT. To, który rodzaj przelewu wykonamy, zależy od kraju docelowego, do którego kierujemy przelew. Warto pamiętać, że duże płatności z obcych banków mogą być sprawdzone przez urząd skarbowy. Dlatego, dobrze jest wiedzieć, ile możemy wpłacić do banku bez kontroli i jak udokumentować przelew zagraniczny.

Przelew SEPA (Single Euro Payments Area) to rodzaj przelewu wykorzystywany do przesłania pieniędzy na rachunek bankowy znajdujący się w strefie SEPA. Do strefy tej należą wszystkie kraje europejskie, a także: Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Monako, San Marino i Andora. Należy podkreślić, że przelew SEPA dotyczy tylko płatności w euro.

Z kolei za pomocą przelewu SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial) dokonamy płatności w dowolnej walucie, do dowolnego kraju i banku. Przelew ten jest droższy niż płatność SEPA.

Kolejną ważną rzeczą, jaka musimy znać, aby wykonać przelew zagraniczny, jest kod BIC, czyli międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT. Kod ten zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, na które składają się: unikalny identyfikator instytucji (4 znaki); kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki); kod lokalizacji (2 znaki); opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki) lub kod "XXX" oznaczający centralę.

Numer IBAN – jest to międzynarodowy numer rachunku bankowego odbiorcy. Aby go utworzyć, należy rachunek odbiorcy poprzedzić dwoma dodatkowymi znakami, które są oznaczeniem kraju. W Polsce do 26 cyfr należy dodać oznaczenie “PL”.

Przelew zagraniczny krok po kroku

Aby dokonać przelewu na zagraniczne konto bankowe, musimy zalogować się do swojego profilu na stronie internetowej banku lub do aplikacji na naszym smartfonie. Kolejnym etapem jest wyszukanie opcji przelewu i zaznaczenie opcji przelewu zagranicznego. W formularzu będziemy musieli wpisać:

  • imię i nazwisko odbiorcy lub nazwa firmy (kontrahenta),
  • adres odbiorcy,
  • kod BIC,
  • numer IBAN.

Podczas wykonywania przelewu zagranicznego musimy pamiętać również o wskazaniu odpowiedniej dyspozycji. To od niej będzie zależała cena transakcji. W przelewach międzynarodowych wyróżnia się następujące rodzaje dyspozycji:

  • OUR – koszty pokrywa nadawca płatności,
  • BEN – wszystkie koszty związane z transakcją pokrywa odbiorca,
  • SHA – koszty dzielone są pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu.

Jak długo czeka się na realizację przelewu?

Przelewy krajowe są wykonywanie znacznie szybciej, na ogół przelew wykonany rano powinien być na koncie odbiorcy popołudniu. Czas przelewów zagranicznych może się nieco wydłużyć i może potrwać do 3 dni roboczych. Przelewy SEPA są na ogół szybsze i kwota na koncie odbiorcy powinna być po 1 dniu roboczym. Oczywiście możemy również wybrać opcję przelewu ekspresowego, który jest jednak droższy. Jeśli chcemy wspomóc kogoś gotówką, to wszelkie koszty możemy opłacić dzięki pożyczce przez Internet.

Materiał partnera zewnętrznego

 

Zobacz