Nowości

Czym jest skład celny i magazyn czasowego składowania?

W Polsce szalenie rozwija się cała branża związana z szeroko rozumianym handlem, w tym również e-commerce. Przedsiębiorcy sprowadzają towary również spoza obszaru Unii Europejskiej, najczęściej oczywiście z krajów azjatyckich. Import tego typu towarów musi łączyć się z odprowadzeniem należnego podatku. W niektórych przypadkach towary sprowadzane są jednak do Polski tylko po to, aby następnie wysłać je gdzieś dalej. Z szeroko rozumianym importem, który musi podlegać kontroli celnej, łączą się zatem miejsca i instytucje takie jak skład celny czy magazyn czasowego składowania. Czym są oraz w jakich sytuacjach warto z nich korzystać?

Czym jest skład celny?

Skład celny to miejsce, w którym mogą być składowane towary pochodzące z importu spoza krajów Unii Europejskiej. Aby otworzyć skład celny należy uzyskać odpowiednią zgodę organu jakim jest Urząd Celny, bo to właśnie tam przechowywane są towary, które podlegają kontroli.

Ze składu celnego można skorzystać na przykład wtedy, gdy jest się importerem różnych dóbr, które następnie zostaną wywiezione gdzieś dalej i nie zostaną wprowadzone do obrotu handlowego w Polsce. Wtedy towary są przechowywane w składzie celnym, a przedsiębiorca nie ma naliczonych opłat jakimi są cło oraz podatek. W składzie celnym możemy przechowywać towary, które będą opuszczać go partiami. Należne podatki opłacamy wtedy od tej partii, która opuściła skład. Umożliwia nam to podzielenie i odroczenie podatków. Skład celny jest więc idealnym rozwiązaniem dla ecommerce! Możliwe jest w nim etykietowanie, konfekcjonowanie, czy przepakowywanie.

Czym jest magazyn czasowego składowania?

Czasami po dokonaniu importu towarów spoza Unii Europejskiej do Polski, pojawiają się problemy z odprawą celną. Może to wynikać na przykład z braku pewnych dokumentów po stronie przedsiębiorcy. Magazyn czasowego składowania jest miejscem, w którym importowane towary mogą być przechowywane w bezpiecznych i odpowiednich warunkach, aż przedsiębiorca dokona wszelkich formalności pozwalających mu odebrać towary i następnie wprowadzić je do obrotu - są to między innymi badania inspekcji handlowej czy sanepidu. Ma na to 90 dni, bowiem takie jest ograniczenie czasu przebywania towaru w magazynie czasowego składowania. Po tym czasie można dokonać odprawy celnej i wprowadzić towar do obrotu lub umieścić go we wspomnianym wcześniej składzie celnym, skąd towar może wychodzić partiami.

Tego typu magazyny prowadzą agencje celne, firmy spedycyjne i logistyczne, jak też można ubiegać się o pozwolenie na otwarcie magazynu we własnym zakresie - na co trzeba uzyskać zgodę Urzędu Celnego.

Zobacz